1-10 / 184
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVPR00367.jpg.jpg
Melikonaki Mustafa Bey'in yetimi Hasan, Eşref, Osman ve Vasfiye'nin Nerokor Kariyesindeki Mutasarrıf olduğu Emlaklarının talibine iltizama verildiğine dair takrirler. [12 Temmuz 1308]-1892-07-24
ACCEVPR00506.jpg.jpgHatice binti Hüseyin Alaki Hasan Vakfı'ndan Kidonya Kazası, Halepa ve Selene Kazası, Fakuzoka Kariyelerindeki icare-i vahideli akarat-ı vakfiyenin yıllık iltizam bedelinden hissesi 100 kuruşu Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Abdüllatif imzalı pusula. [25 Kanun-i Sani 1311]-1896-02-06
ACCEVPR00541.jpg.jpgBestolaki Süleyman Ağa'nın Yetimleri Emine ve Saliha'nın Akrator'da mutasarrıf oldukları emlakin 1311 senesi Eylül başlangıcından İtibaren 2 sene müddetle talibine iltizam edileceğine dair müzaye pusulası. [20 Temmuz 1311]-1895-08-01
ACCEVPR00471.jpg.jpg
Kastanaki Hacı Ahmed'in Aprozormi Kariyesinde mutasarrıf olduğu tüm emlakin hasılatını Ahz ve derc etmek üzere 1 sene müddetle ve 160 kuruş icar bedeli ile kiraya verdiğine dair İcar Kontratosu. [22 Teşrin-i Evvel 1312]-1896-11-03
ACCEVPR00481.jpg.jpgKapudan-ı Sani Musa Paşa Evkafından Hanya'da İçkale Mahalllesinde bulunan icareteynli bir evin 1 senelik kirası olan 1 kuruşu kiracısı Tüccardan Cevri Hüseyin Ağa tarafından ödendiğine dair makbuz. [Muharrem 1312]-1894-07
ACCEVPR00453.jpg.jpgYunusaki Ali'nin zevcesi Fatma ile evladlarının Kapudan-ı Sani Musa Paşa Vakfı'ndan Musa Paşa Mahallesi'nde mutasarrıf oldukları hanenin harc-ı tevsii, varaka v.s. bedellerinin Hanya Eytam Sandığı'ndan alınıp teslim-i sandık olduğuna dair pusula. [23 Kanun-i Sani 1310]-1895-02-04
ACCEVPR00360000.jpg.jpg
Topaltı Kariyesi ahalisinden Hüseyin Sineksaki ve validesinin Kidonya Kazası, Topaltı dahilinde mutasarrıf oldukları emlakin 1306 senesi Hasılat-ı Seyfiyesi aşarıyla nevahi-i tahsildariye aidatının Kidonya Mal Sandığına İta edildiğine dair ilm-i haber.-1891
ACCEVPR00425.jpg.jpgOsman Efendizade Şefik Bey'in Kızı Şakire Hanım'a icar edilen haneninn bedel-i icarı olup 13 Eylül 1309 tarihinden 31 Teşrin-i Evvel 1309 tarihine kadarki 189 kuruş 30 paranın Hanya Eytam Sandığı'ndan aldığına dair pusula. [21 Teşrin-i Evvel 1309]-1893-11-02
ACCEVPR00359.jpg.jpgAğa Camii ve Hünkar Mahallesi'ndeki mutasarrıf olduğu bir bab kahvehane ve bir bab dükkanın senelik icar bedeli olan 1974 kuruş üzerine 1306 senesi Mart ayı akar vergisi olan 98 kuruş 30 paranın Hanya Mal Sandığına teslim olunduğuna dair ilm-i haber.-1891-05-17
ACCEVPR00368.jpg.jpg
Kasapbaşı Abdülhalim Efendi'nin Validesi Emetullah Hatun'un Ayşe binti Osman Vakfından Apokoron Kazası, Nerokor Kariyesindeki icare-i vahideli akarının 1312 senesi Ağustosundan itibaren 4 yıl müddetle iltizama verildiğine dair takrir. [23 Eylül 1312]-1896-10-05
1-10 / 184

Discover