21-30 / 37
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVPR00526.jpg.jpg
The Chania Council of the Muslim Elders approves the decision of the administration of the Chania Muslim Foundations to entrust the demolishing of the old minare of the Kaptan Thani Mousa Passa mosque at Kastelli Quarter, to Kamperaki Ousta Mehmed.-1920-03-01; 1920-03-09
ACCEVPR00538.jpg.jpg
In presence of the Chania Notary Ioannou G. Kodadaki: Housein Roustemakis, Director of the Chania Muslim Foundations and Mehmet Kaberakis, son of Haji Ahmet, Contractor, agreed on-1920-03-03
ACCEVPR00544.jpg.jpgLeb-i Derya'da kain dükkanın 3 aylık kira bedeli olan 110 frangı Müsteciri Yuanni İhtisanaki tarafından sandığa ödendiğine dair makbuz.-1920-02-26
ACCEVPR00522.jpg.jpg
Tarlasından bir kısmı mezaristana ittihaz olunacak Semerci Hüseyin Ağa Şabanaki'ye bütçenin masarif-i fevkaledesi kaleminden her ay 100 frankın Müessesat-ı Diniye Müdüriyetiyle Eytam Nezareti maaşlarından hazineye kalan miktardan verilmesi kararı.-1920-02-15; 1920-02-20
ACCEVPR00494.jpg.jpgAya Paraski'de bulunan büyük meranın tutmuş olduğu 5500 frank iltizam bedeline 400, mamur meranın tutmuş olduğu 920 franga 200 frank zam ile iltizam talebi olduğuna dair tanzim kılınan Mihail Konstandino Rozozaki imzalı varaka.-1920-07-30
ACCEVPR00387.jpg.jpg
New investigation, daily newspaper (Nea Erevna) / Chania / against Venizelos-1921-02-16
ACCEVPR00195.jpg.jpg
At the Efkiaf Administration of Chania, Husein Efenti Goustemakis, President Moskinaki Ismail Efenti and Dagantiskaki Mustafa Bey, members of the Muslim Elders of Chania and Hasan Feizakis, Secretary.-1921-03-07
ACCEVPR00049.jpg.jpgNikolaos Kousourelakis complaints to Muslim Religious Foundations' director of Chania about the non repair of the house which belongs to the Directory and of which he is a renter, despite a past notification-1922-11-24
ACCEVPR00006.jpg.jpgOffers for the leasing of one cultivated and one uncultivated piece of land at Tsikalaria, suburb of Chania .-1922-07-17
ACCEVPR00003.jpg.jpgRenting offers, through auction, for an uncultivated piece of land at Tsikalaria, suburb, Chania.-1922-07-17
21-30 / 37

Discover

Issue Date