31-40 / 65
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVPR00247.jpg.jpgHaseki Mahmud Ağa evkafından Hanya'da Atik Kasaphane Sokağındaki Koskozade (?) Hilmi Efendi'nin eşi Halime Hanım'ın uhdesindeki dükkanın 3 senelik birikmiş kira borcu olan 69 kuruş 15 paranın makbuzu. [15 Nisan 1319]-1903-04-28
ACCEVPR00188.jpg.jpg
Varos mahalindeki mekteb-i ibtidaiyenin tamiri gerektiği Mekteb Muallimi Çikonaki İbrahim Efendi tarafından takdim kılınan ilm-i haberi üzerine Hanya Müessesat-ı Diniye müdürünün tahriratı. [9 Şubat 1321]-1906-02-22
ACCEVPR00185.jpg.jpg
Hacı Kanberopola Meryem Zinet Hanım'ın Tophane Mahallesi'ndeki evinin Hanya Mekteb-i İslamiyesi'nin ihtiyacatına sarf olunmak için 2 frank 50 santim icareyle meşrut olduğuda dair Müessesat-ı Diniye müdüriyetine mezuniyet verilmesi kararı.-1903-02-05; 1905-06-11
ACCEVPR00210.jpg.jpgHanya haricinde ve mezaristan ittisalindeki olup Hanya Müessesat-ı Diniye dairesine ait olan bir arazinin 400 mezroluk bir parçasını almaya talip olan Antoni Veled-i Nakasaki'ye bu arazinin satılması hususunda alınan karar.-1900-01-06; 1910
ACCEVPR00308.jpg.jpgGazi Yusuf Paşa evkafından olup Hanya'da Gazi Yusuf Paşa Caddesindeki olan bir bab hanenin Muharrem 1313-Zilhicce 1316 dönemine ait 4 senelik icaresi olan 12,5 kuruşun teslim-i sandık kılındığına dair pusula. [28 Ağustos 1320]-1904-09-10
ACCEVPR00335.jpg.jpg
The writer (Hristodoulakis?) informs the director of Chania Evkaf that he had spoken to the 3 Christians who owe money to the Foundations and they promised to pay, that he found buyers for some other vakif lands who offer 40,20 fr.-1902-07-15
ACCEVPR00294.jpg.jpg
The director of Chania Muslim foundations rents the small store no9 at the Quarter Giousouf Passa under the hotel owned by Mehmed Bey Kasimzade, to Antonios Mihail Stavrakis for 15 1/2 months lease contract in presence of the Chania Notary G. Koutadaki-1909-11-14
ACCEVPR00260.jpg.jpg
Çiçaki Abdülkadir'in Perovelya Kariyesi'nde mutasarrıf olduğu akarattan mikdarı kafiyi rehin etmek için kendisine icarei vahideli akaratın tazminatından ikraz hususundaki istidasının kabulüne dair Müessesatı Diniye Müdüriyeti'ne mezuniyet itasına dair karar-1903-03-22
ACCEVPR00241.jpg.jpg
Nikolaos Varouhas is trialed for his debts. The announcement on 28 July 1904 of Lawyer Ali Fournaraki, resident of Chania, is not accepted by the court. The announcements of the rest of the debtors are partly accepted.-1908-11-18
ACCEVPR00290.jpg.jpgHüseyin Topçu Başaki'nin istidasında zeytin ağaçlarıyla tarlayı rehin bırakıp Hacı İbrahimaki Hüseyin Efendi'nin kefaletiyle para verilmesini talep etmesiyle paranın verilmesi için Müessesat-ı Diniye Müdüriyeti'ne mezuniyet verilmesi kararı.-1902-09-03
31-40 / 65

Discover

Issue Date