1-10 / 116
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVPR00501.jpg.jpg
Eytam Heyetince zaptedilen Fotyanaki Mustafa'nın tevliyetindeki Rukiye binti Osman Efendi Vakfından Kidonya Kazası Nevrekop Kariyesindeki Çalapaki Mustafa Ağaya iltizam edilen akarın müştemil olduğu hanelerin tamiri için Evkaf muahsebecisinin takriri-1900-10-01
ACCEVPR00445001.jpg.jpg
Hanya'da Kumkapı Mahallesi'nde mutasarrıf olduğu bir evi rehin göstererek 800 drahmi istikraz talebinde bulunan Şeyh Mesud Efendi'ye bu miktarın verilmesi hususunda alınan karar.-1902-11-05; 1902-11-17
ACCEVPR00406.jpg.jpgİsfakiye Mutasarrıfı Nikola Zorpezi'ye Hanya sakinlerinden eshab-ı emlakten Musa Sezanaki kefaletiyle 1 sene müddetle 400 Fransız frangı ikraz olunmasına dair alınan karar.-1905-01-15
ACCEVPR00389.jpg.jpg
Application of Dimitriou m. Hajimihalaki, licensed teacher (dimodidaskalos), resident of Chania. Towards the Council of the Chania Muslim Elders: the teacher asks to be hired by the Chania Muslim school-1909-08-20
ACCEVPR00577.jpg.jpg
Petition for confiscation before court of First Instance of Chania from Ali Efendi Tsikalakis, merchant, acting as proxy of his wife, Hayriye Kasiropoula and of Hatzi Mustafa, Yildize Kasiraki against Rifat Avriagadakis and Muslim Religious Foundations-1905-03-24
ACCEVPR00575.jpg.jpg
Notice of auction of real estate of Mustafa Ar. Mastirakakis resident of istanbul, and of the minor Hasan Mastirakakis, who is represented by Huseyn Kavromistimakis as his guardian appointed by Muslim Orphans' Properties.-1903-05-01
ACCEVPR00378.jpg.jpg
Gazi Yusuf Paşa Cami-i Şerifi ile Saçakları ve ittisalindeki mezaristan harap olup muhtaç-ı tamir olduklarına ve icap eden tamirin icrası ile cami-i şerife lazım olan badana ve boyaların yapılması hususunda Müessesat-ı Diniye Müdürünün istidası.-1901-12-11
ACCEVPR00418001.jpg.jpg
Dimitri Tarikoraki tarafından İhtiyar Meclisine takdim edilen 14 Temmuz 1318 tarihli istidanın hülasasında 1376 sayılı icar kontratosu gereğince kiraladığı vakıf dükkanının kira müddeti son bulacağından kontratonun yenilenmesi hususunda karar.-1902-07-16; 1902-07-27
ACCEVPR00468.jpg.jpg
In the name of Mustafa Meijinaki, manager of the lands of the Muslim schools towards Rihardou Krouger, German citizen, trader, resident of Chania-1900-05-27
ACCEVPR00448.jpg.jpg
Hanya, Ağa Cami-i Şerifi Mahallesi'ndeki hanesinde hayatta oldukça ikamet etmek şartıyla kendisine hibe ettiğine dair Jandarma mülazımlarından Hocaki Emin Ağa'nın taht-ı nikahındaki Cemile Hacı Latifopola'nın istidası.-1907-11
1-10 / 116

Discover

Issue Date