1-10 / 56
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVF00026.jpg.jpgMücellid Salih Ağazade Salih Zeki'nin mükafat kitapları cilt ücreti olan 15 kuruşu Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığını gösteren pusula. [7 Şubat 1310]-1895-02-19
ACCEVF00223000.jpg.jpg
Müteveffiye Seniye Hanım'ın çiftlik ve dükkan varidatı ve 1309-10 seneleri zeytinyağı hasılatı muhasebelerini ihtiva eden defter. [6 Nisan 1314]-1898-04-18
ACCEVF00022.jpg.jpg
Haseki Mahmud Ağa'nın Küçük Hasan Paşa Cami-i Şerifinde 1312 senesi Kurban Bayramı gecesinde yakmış olduğu kandillerin masrafı olan parayı Hanya Evkaf İdaresi Sandığı'ndan aldığını gösteren pusula. [11 Haziran 1311]-1895-06-23
ACCEVP00045.jpg.jpg
Sekizinci Sene Muallimi ve Farisi Nazırı Ahmed Neşet ve Maarif Müfettiş-i Umumisi Mahmud Celaleddin Efendilerin maaşılarını Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığını gösteren pusula. [8-12 Şubat 1310]-1895-02-20; 1895-02-24
ACCEVFM00007.jpg.jpgMerkez Vilayet niyabet-i şeriyyesi canib-i alisine gönderilen Müteveffa Kahveci Şakiraki İbrahimin kerimesi Anikeye 15 kuruş nafaka bağlanması hakkında 19 Rebiyül Ahir 1311 tarihli ve 181 no.lu karar. [19 Rebiül-Ahir 1311]-1893-10-30
ACCEVFM00008.jpg.jpgYeni mahalle sakinlerinden Kadri bin Osman Coramaki ile yine aynı mahalle sakinlerinden Nuriye binti Mehmed Korakakinin evlenmesinde bir mahzur olmadığını bildiren Hanya mahkeme-i şeriyye niyabet-i celilesinden ita kılınan belge-1894-07-24
ACCEVO01110001.jpg.jpg
1 Haziran -18 Kanun-i Evvel 1309 tarihleri arasında Eytam Sandığında hesabı bulunan kimselerin muhasebesi [30 Eylül 1309]-1893-10-12
ACCEVO00028.jpg.jpgHasan Kolimbaki Şerif'in yetimesi şerifenin kışlık elbise masrafı olan 220 kuruşun Hanya Eytam Sandığı'ndan ödenmesi istendiğine dair dilekçe. [14 Kanun-i Evvel 1312]-1896-12-26
ACCEVPR00048.jpg.jpgHanya niyabet-i şeriyyesi canib-i alisine gönderilmiştir. Vefat eden Mustafa ibn Mehmed'in Arap Trablus Şehrindeki evinin satılarak müteveffanın borçlarının ödenmesi talebiyle eşi Fatma binti Receb'in arzuhali. [8 Teşrin-i Evvel 1307]-1891-10-20
ACCEVF00217.jpg.jpg
Daire levazımatı için yapılan muhtelif masrafları gösteren defter. [1313-1314]-1897
1-10 / 56

Discover

Issue Date