1-10 / 4735
GörüntüleBaşlıkÜretenYayın Tarihi
ACCEVO01137.jpg.jpgSabık Mısır Valisi Merhum Said Paşa'nın hayatta iken Hanya'ya geldiklerinde burda yapmış oldukları bazı hayra ve ihsan eylediği meblağın hayır yerlerine sarf olunmak için Eytam Sandığı'na teslim olunan meblağın muhasebesi ilamı. [1 Muharrem 1278]-1861-07-08
ACCEVO01135.jpg.jpgGirit Merkez Livası Hanya'da sakin iken vefat eden Yusuf Ağazae Ahmed Ağa'nın Oğlu Yusuf'un vasisi Emval-i Eytam Müdürü Kara Alizade Ehmed Bey Bin Mustafa'nın talebi ile miras mallarının muhasebesini ihtiva eden ilam. [1 Muharrem 1278]-1861-07-08
ACCEVO01136.jpg.jpgGirit Merkez Livası Hanya'da sakin iken vefat eden Mamanrol Oğlu Mustafa'nın Kızları Penbe ve Raziye'nin vasisi valideleri Halime Hatun'nun talebi ile miras mallarının muhasebesini ihtiva eden ilam. [1 Muharrem 1278]-1861-07-08
ACCEVF00569.jpg.jpgYorgancılar Sokağında bulunan Antoni Papa Dimitraki'nin isticarındaki Vakıf dükkanının tamir masrafları. [30 Kanun-i Evvel 1306]-1891-01-11
ACCEVFM00251.jpg.jpgHanya sakinlerinden Salih Balilaki Yahud Eminaki Ve Kardeşlerinin Hanya Mahkeme-i Şeriyyesine vermiş oldukları itiraz istidası.-1902-10-14
ACCEVF00571.jpg.jpgHanya Maarif Dairesinin Mekteb-i Kebir ve İnas Mektebi için yaptığı ödemeleri havi pusulalar. [Mart 1323]-1907-03
ACCEVF00543.jpg.jpgPaint Store 'Beautiful Arts' Kon. A.Aligizaki/ Chania/Crete-1911-03-31
ACCEVF00575.jpg.jpg1311 Eylül ayı Hanya Evkaf ve Maarif Sandığına ait ödeme senetleri-1895-09
ACCEVO01148.jpg.jpgGirit Merkez Livası Hanya'da sakin iken vefat eden Verkeraki Mustafa'nın Evladları İbrahim ve Hüseyi'nin vasisi ve Validesi Emine binti Mehmed'in talebi ile miras mallarının muhasebesini ihtiva eden ilam. [1 Muharrem 1278]-1861-07-08
ACCEVO01139.jpg.jpgGirit Merkez Livası Hanya'da sakin iken vefat eden El-Hac Edib'in Oğlu Hüseyin'in vasisi validesi Ayşe binti Barbarasaki Mustafa'nın talebi ile miras mallarının muhasebesini ihtiva eden ilam. [1 Muharrem 1278]-1861-07-08
1-10 / 4735

Keşfet

Tür
Yayın Tarihi