1-10 / 1076
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVP00021.jpg.jpgHanya mektep mualliminin bir aylık maaşını Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığını belgeleyen pusula [29 Mart 1306]-1890-04-10
ACCEVF00256.jpg.jpgLeb-i derya'da eski hastahane karşısındaki mahzenden ittisalindeki amhzene nakl olunan kereste, kiremit ve toprağın nakliye ücreti olan 22 kuruşun Hanya Maarif Sandığı'ndan Zenci Mehmed tarafından alındığına dair ilm-i haber.-1897-01-24
ACCEVF00379.jpg.jpgCülus gününde maarif reisinin Halepa'dan mektebe gelip avdeti için araba parası olan 12 kuruş 20 parayı Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Haritaki Mustafa imzalı pusula. [22 Ağustos 1306]-1890-09-03
ACCEVO00372.jpg.jpgOsman Efendizade Şefik Bey'in kızı Şakire Hanım'ın evini tahliye ile Musa Paşa Mahallesi'nde bir eve taşınacağı vasisi aksanaki molla Mehmed tarafından bildirilmiş ve kontrato yapılıp yapılmayacağı konusundaki talebi hakkında karar. [13 Teşrin-i Sani 1311]-1895-11-25
ACCEVO00331.jpg.jpg
İsmail Ağa'nın Kübra adında yetimesinin tesviye-i umuru için bir vasinin intihabına dair Eytam Müdürü'nün takriri. Kübra'nın tesviye-i umuru için Kaçifaraki Ali Ağa'nın vasi tayin edildiğine dair karar. [6 Nisan 1312]-1896-04-18
ACCEVO00358.jpg.jpgVesayeti altındaki Azizaki Hasan'ın nafaka v.s masraflarına sarf olunmak üzere 2500 kuruşun Eytam Sandığı'ndan verilmesine dair vasisi Tacirzade Mehmed tevfik imzalı dilekçe. [4 Haziran 1310]-1894-06-16
ACCEVO00332000.jpg.jpg
Hanya İslam Eytam Müdüriyeti'ne ait yazışmalar [1311]-1895
ACCEVPR00254.jpg.jpgİtalyalı Angolo Ferlaço'ya icar kılınan arsanın icar bedeli kontratosu harcı olan 18 kuruş 20 parayı Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığına dair mukavelat muharrir vekili imzalı senet. [12 Mart 1314]-1898-03-24
ACCEVPR00321.jpg.jpgMusa Paşa Mahallesi'nde mutasarrıf olduğu bir bab mahzenin 3 aylık icar bedeli olan 98 kuruşun Hanya Maarif Sandığı'ndan alındığına dair senet. [22 Ağustos 1306]-1890-09-03
ACCEVF00272.jpg.jpgHanya Mekteb-i Kebir şakirdanına yaptırılan 4 takım elbiseye vaz olunmak üzere verilen sırmalı sarı şeritin bedeli olan 10,5 kuruşun Hanya Maarif Sandığı'ndan alındığına dair Çikalaki Hasan imzalı ilm-i haber. [17 Temmuz 1311]-1895-07-29
1-10 / 1076

Discover

Issue Date