1-9 / 9
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVP00945001.jpg.jpg
1305 senesi Hanya Maarif Sandığına ait ilm-i haberler. [1305]-1889; 1890
ACCEVF00463.jpg.jpg
Esad Efendi'nin kerimesi Nimet Hanım'ın muhasebe defterleri. [18 Şubat 1300-6 Kanun-i Sani 1307]-1885-03-02; 1892-01-18
ACCEVP00607.jpg.jpg
Maaşlarını Kisamo-Kastel Maarif Riyasetinden ve Mal Sandığı'ndan aldığına dair Kastel Rüşdiye Mektebi Muallimi Mehmed Vehbi imzalı pusulalar. [Kanun-i Evvel 1302-31 Kanun-i Sani 1307]-1886-12; 1892-02-12
ACCEVS00184.jpg.jpg
Müteveffa Çakaki İbrahim Efendi'nin gayri menkullerinde evler, mahzen ve sabunhane ve Babakoyola'da bulunan zeytinlikten ibaret mirasının geride bıraktığı eşi Latife binti Şeyh Ağa ve çocuklarına düşen hisseleri hakkında alınan karar.-1887-12-26; 1891-11-18
ACCEVO00556001.jpg.jpg
Sabık Müftü Reçelzade merhum Hasan Efendi'nin zevcesi Seniyye Hanım’ın 1301 ve 1307 senelerine ait muhasebe defterleri ve Pravilya Çiftliği’yle Mornis'teki zeytinliklerinin hesabı. [7 Nisan 1301-15 Nisan 1308]-1885-04-19; 1892-04-27
ACCEVPR00064.jpg.jpg
Konakcı Ali Paşanın Cezair Kulu cami-i şerifi minare dibindeki boş arsa üzerine arsa büyüklüğünce bir ev inşaasına müsaade edilmesine dair meclisi reisi Ahmed'in arizası bu hussusta karar ve inşaat masraf pusula [25 Teşrin-i Sani-13 Kanun-i Evvel 1305]-1889-12-11; 1890-01-17
ACCEVP00305.jpg.jpg
Mekteb-i İnas Rüşdiye Yazı ve Edebiyat Muallimi Mehmed Emin'in maaşlarını Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığına dair pusulalar. [4 Şubat 1299-17 Kanun-i Evvel 1307]-1884-02-16; 1891-12-29
ACCEVPR00065.jpg.jpg
Konakcı Ali Paşanın Cezair Kulu cami-i şerifi minare dibindeki boş arsa üzerine arsa büyüklüğünce bir ev inşaasına müsaade edilmesine dair meclisi reisi Ahmed'in arizası bu hussusta karar ve inşaat masraf pusula [25 Teşrin-i Sani-13 Kanun-i Evvel 1305]-1889-12-11; 1890-01-17
ACCEVF00750001.jpg.jpg
Evkaf idaresinin varidat ve masarifat kayıtları [15 Teşrin-i Sani 1305-12 Teşrin-i Evvel 1308]-1887-11-27; 1892-10-24
1-9 / 9
  • 1