1-10 / 14
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVPR00591.jpg.jpg
Hanya'ya tabi Malasiro Kariyesi ahalisinden ve Devlet-i Aliye tebasından Aleksandri veled-i Hiristozolo veled-i Ezyakaki Aleksandri mutasarrıf olduğu zeytinliği Yani Veled-i Yorgi Marika Antuananki'ye sattığına dair İlam. [13 Zilhicce 1280]-1864-05-20
ACCEVPR00609.jpg.jpgİstanbul'da sakin olan Kura Eş-Şeyh Ahmed bin Abdullah'ın Girit Merkez Vilayeti Hanya'da vaki emval ve emlakının idaresi için Hanya ahalisinden Sinekçizade Mehmed Efendi bin Ahmed'i vekil nasbına dair ilam. [20 Zilhicce 1276]-1860-07-09
ACCEVO01172.jpg.jpg
Hanya'da sakinken vefat eden Çanpaki Yusufun evladları Emin, Zeynep, Hatice ve Zekiye'nin reşid oluncaya kadar miras mallarının hıfzı ve umurunun tesviyesi için müftüzade Ali Efendi bin Mustafa Şakir'in vasi olarak nasbına dair ilam.-1863-08-23
ACCEVS00076.jpg.jpg
Hanya Evkaf Sandığına ait 1284 senesi maaş senedatı-1868
ACCEVO01173.jpg.jpg
Hanya'da sakin iken bundan akdem vefat eden Kolçaki Halil'in oğulları İbrahim ve Hasan'ın reşid oluncaya kadar miras mallarının hıfzı ve umurunun tesviyesi için Fesçi Mustafa Ağa'nın vasi olarak nasbına dair ilam.-1863-08-23
ACCEVO01161.jpg.jpgGirid Sabık Naibi Essey'in Tefik Efendi'nin bir sene vadeli olarak rumta-ı cedid Kariyesinde mütemekkin Ali bin Tumazaki Mustafa nam şahsın Eytam Sandığında bulunan Abdurrahman Bey'in kızı afet Hanım'ın deynine karşılık terhinatı.-1869-08-19
ACCEVPR00619.jpg.jpg
Hanya Kisamo Nahiyesine Tabi Provejliya Kariyesinde sakine olan Devlet-i Aliye tebasından Aleyna binti Leoni Yorgi adlı hatunun kardeşi tarafından mülklerini Manoliye sattıklarına dair İlam. [27 Rebiyülevvel 1280]-1863-09-11
ACCEVP00444.jpg.jpg1284 senesi Eylül-Şubat dönemine ait 6 aylık maaşı olan 1500 kuruşu Hanya Evkaf Kalemi Sandığı'ndan aldığına dair Hüseyin Kemal imzalı pusula. [28 Şubat 1284]-1869-03-12
ACCEVS00112.jpg.jpg
Hanya sakinlerindenken vefat eden Debbağ Mustafa, Sofu Mehmed Paşa Cami-i Şerifi Mahallesi'nde sakinken vefat eden Çiftçi Akluraki Ali Ağa ve İspirlanga'da şehiden vefat eden Otuzbir Mustafa Kapudan'ın terekelerini gösterir defter. [1285]-1869
ACCEVPR00616.jpg.jpg
Hanya Şehri Nahiyelerinden Kisamo Muzafatından Palyokastro Kariyesi Mahallelerinden Kamara Mahallesi sakinlerinden Salih bin Kalfaki Ahmed'in mülkü olan tarlasını Teba-yı Devlet-i Aliye'den Emil ve Yorgi İspirasyanakiye sattığına dair ilam [23 Şevval 1281]-1865-07-05
1-10 / 14
  • 1
  • 2

Discover