1-6 / 6
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVO01172.jpg.jpg
Hanya'da sakinken vefat eden Çanpaki Yusufun evladları Emin, Zeynep, Hatice ve Zekiye'nin reşid oluncaya kadar miras mallarının hıfzı ve umurunun tesviyesi için müftüzade Ali Efendi bin Mustafa Şakir'in vasi olarak nasbına dair ilam.-1863-08-23
ACCEVO01173.jpg.jpg
Hanya'da sakin iken bundan akdem vefat eden Kolçaki Halil'in oğulları İbrahim ve Hasan'ın reşid oluncaya kadar miras mallarının hıfzı ve umurunun tesviyesi için Fesçi Mustafa Ağa'nın vasi olarak nasbına dair ilam.-1863-08-23
ACCEVPR00619.jpg.jpg
Hanya Kisamo Nahiyesine Tabi Provejliya Kariyesinde sakine olan Devlet-i Aliye tebasından Aleyna binti Leoni Yorgi adlı hatunun kardeşi tarafından mülklerini Manoliye sattıklarına dair İlam. [27 Rebiyülevvel 1280]-1863-09-11
ACCEVO01175.jpg.jpg
Hanya'da sakinken akdem fevt olan Ağakaki Kasap Ali'nin evladı İsmail ve Hacere’nin babalarından intikal eden mallarının reşid oluncaya kadar hıfzı ve umurunun tesviyesi için biraderleri Molla Mehmed'in vasi olarak nasbına dair ilam.-1863-08-25
ACCEVO01170.jpg.jpg
Hanya'da sakin iken bundan akdem vefat eden Grapaki Süleyman'ın hafidleri Ahmed ve Bayram, Emine adındaki yetimlerin babalarından intikaleden mallarının hıfzı ve umurlarının ruiyeti için Tac Ali bin Grapaki'nin vasi olarak nasb ve tayinine dair ilam. [8 Rebiyülevvel 1290]-1863-08-23
ACCEVO01171.jpg.jpg
Hanya'da sakin iken bundan akdem vefat eden Fotinaki İbrahim'in torunu Halime'nin babasından intikal eden malının hıfzı ve umurunun tesviyesi için Müftüzade Ali Efendi bin Mustafa Şakir'in vasi olarak nasbına dair ilam.-1863-08-29
1-6 / 6
  • 1

Discover

Type