31-40 / 1897
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVP00785.jpg.jpgEytam Kaleminin işlerinin çokluğu dolayısıyla 2 katip ile idaresi kabil olmadığından işlerin birikmekte olduğu dolayısıyla bir katibin daha istihdamı gerektiği hususunda alınan karar. [4 Kanun-i Evvel 1309]-1893-12-16
ACCEVPR00367.jpg.jpg
Melikonaki Mustafa Bey'in yetimi Hasan, Eşref, Osman ve Vasfiye'nin Nerokor Kariyesindeki Mutasarrıf olduğu Emlaklarının talibine iltizama verildiğine dair takrirler. [12 Temmuz 1308]-1892-07-24
ACCEVP00903.jpg.jpgKumkapı Mahallesi Cami-i Şerifi'nde Mart 1307 tarihindeki vazifeleri karşılığı 285 kuruşu Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldıklarına dair İmam, Hatib ve Devirhan Abdülhamid Efendi, Müezzin Hasan Çelebi, Kayyum ve Ferraş ve Abkeş Mustafa Ağa imzalı senet. [21 Mayıs 1307]-1891-06-02
ACCEVP00876.jpg.jpg1310 senesi Ağustos-Eylül dönemine ait maaşı olan 1200 kuruşun Rumca Muallimi tarafından Hanya Maarif-i İslamiyesi Sandığı'ndan alındığına dair pusula.[10 Kanun-i Sani 1311]-1896-01-22
ACCEVP00779.jpg.jpg1307 senesi Kanun-i Sani-Şubat dönemine ait 2 aylık maaşı olan 200 kuruşu Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Evkaf Memuru imzalı pusula. [28 Şubat 1307]-1892-03-11
ACCEVP00886.jpg.jpg1309 senesi Kanun-i Evvel maaşı olan 200 kuruşu Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Seyyare Memuru imzalı pusula. [4 Kanun-i Sani 1309]-1894-01-16
ACCEVPR00506.jpg.jpgHatice binti Hüseyin Alaki Hasan Vakfı'ndan Kidonya Kazası, Halepa ve Selene Kazası, Fakuzoka Kariyelerindeki icare-i vahideli akarat-ı vakfiyenin yıllık iltizam bedelinden hissesi 100 kuruşu Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Abdüllatif imzalı pusula. [25 Kanun-i Sani 1311]-1896-02-06
ACCEVPR00541.jpg.jpgBestolaki Süleyman Ağa'nın Yetimleri Emine ve Saliha'nın Akrator'da mutasarrıf oldukları emlakin 1311 senesi Eylül başlangıcından İtibaren 2 sene müddetle talibine iltizam edileceğine dair müzaye pusulası. [20 Temmuz 1311]-1895-08-01
ACCEVPR00471.jpg.jpg
Kastanaki Hacı Ahmed'in Aprozormi Kariyesinde mutasarrıf olduğu tüm emlakin hasılatını Ahz ve derc etmek üzere 1 sene müddetle ve 160 kuruş icar bedeli ile kiraya verdiğine dair İcar Kontratosu. [22 Teşrin-i Evvel 1312]-1896-11-03
ACCEVPR00481.jpg.jpgKapudan-ı Sani Musa Paşa Evkafından Hanya'da İçkale Mahalllesinde bulunan icareteynli bir evin 1 senelik kirası olan 1 kuruşu kiracısı Tüccardan Cevri Hüseyin Ağa tarafından ödendiğine dair makbuz. [Muharrem 1312]-1894-07
31-40 / 1897

Discover

Type
Issue Date