21-30 / 1897
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVO00648.jpg.jpgMuhasebe-i umumi için ciltlemiş olduğu 1 adet defterin ücreti olan 8 kuruş 20 parayı Hanya Eytam Sandığı’ndan aldığına dair Ciltçi Hasan Neşet imzalı pusula. [23 Teşrin-i Evvel 1309]-1893-11-04
ACCEVO00726.jpg.jpgMustafa Ağa'nın eytamı İbrahim ve Hamide'nin elbise v.s zaruri masrafları için 313,5 kuruşun Hanya Eytam Sandığı’ndan alındığına dair pusula. [4 Teşrin-i Evvel 1309]-1893-10-16
ACCEVJ00068.jpg.jpgMeclis-i Evkafça sudur edip muhasebeci (?) zamanında gönderilen kararların kayıt defteri etiketi (Hanya) [3 Haziran 1311]-1895-06-15
ACCEVO00511.jpg.jpgValidesi Caferopola Halime Hanım'ın 1308 Şubat dönemine ait 1 aylık nafakası olan 300 kuruşu Hanya Eytam Sandığı’ndan aldığına dair vasi Hacı İsmail oğlu Tahir imzalı pusula. [25 Mayıs 1307]-1891-06-06
ACCEVO01060.jpg.jpgŞehr-i Cari’nin 19. günü Halepa'da vefat eden Lokaki Mehmed Efendi'nin ilk ve ikinci eşlerinden mütevellid evlattlarının umur ve hususatını rüyet etmek için kendilerine münasib bir vasinin intihabı zımnında emval-i Eytam Müdürü’nün yazısı. [26 Temmuz 1310]-1894-08-07
ACCEVO01020.jpg.jpgBadri Mehcur Hüseyin Bey'in geçen kurban bayramında aldığı 2 kurbanın bedeli olmak üzere vasisi Kurnazaki Hayati Efendi'nin 500 kuruş talep ettiğine dair Emval-i Eytam Müdürü'nün tahriratı. [3 Ağustos 1308]-1892-08-15
ACCEVO01089.jpg.jpg
Derun-ı Hanya'da Asakir-i Şahane Kışlası karşısında kain müştemilatlı bir bab haneyi rehin göstererek Furtaraki Hayati Efendi'nin kefaleti ile Hanya Eytam Sandığı’ndan istikraz talebi. [19 Eylül 1311]-1895-09-28
ACCEVO01084.jpg.jpgVefat eden kızkardeşi Hatice binti Kahveci Alifaki'nin terekesinden 1551 kuruşu Hanya Eytam Sandığı’ndan aldıklarına dair Hacı Halim, Mecide ve Cemile Hanım imzalı senet. [2 Teşrin-i Sani 1310]-1894-11-14
ACCEVP00824.jpg.jpgMevlevihane ittisalindeki Cami-i Şerifi'ndeki vazifeleri karşılığını Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldıklarına dair İmam, Hatip ve Devirhan Mehmed Şemseddin Efendi, Müezzin Hasan Hüsnü ve Kayyum ve Ferraş Hüseyin Arif Efendi imzalı senet. [26 Mart 1308]-1892-04-07
ACCEVP00800.jpg.jpg6 Ay Evvel Selene'de Harb Mevkiinde şehiden vefat eden evladı Jandarma İbrahim Kokinaki'nin biriken 12 aylık İstihkakının kendisine verilmesine dair Selene Muhacirlerinden Hüseyin Bin Mustafa Kokinaki'nin dilekçesi. [18 Mart 1313]-1897-03-30
21-30 / 1897

Discover

Type
Issue Date