11-20 / 1897
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVO00898.jpg.jpgAyoyolaki Hasan Ağa'nın yetimleri Mehmed ve Mustafa'nın nafakalarına yetecek miktarda nakitleri olmadığından sandıkta bulunan 249 kuruşlarının verilmesine dair talep üzerine Eytam Müdüriyet’inden gönderilen yazı. [6 Şubat 1310]-1895-02-18
ACCEVO00967.jpg.jpgİbrikdarzade Mehmed Efendi'nin eytamıyla eşinin Ağa Cami Mahallesi’nde mutasarrıf oldukları büyük hanenin tamiri için 34 kuruşun Hanya İslam Eytam Sandığı’ndan alındığına dair pusula.[4 Kanun-i Evvel 1306]-1890-12-16
ACCEVO00902.jpg.jpgEytam Dairesi’nce idare olunan Horhozaki Hüsnü adlı kişinin Ramazan masrafına v.s masraflarına medar olmak üzere Eytam Sandığı’ndaki akçesinden 350 kuruş verilmesine dair alınan karar. [12 Şubat 1310]-1895-02-24
ACCEVO00947.jpg.jpgMüteveffa Lopaki Ali Ağa verasesinin Eytam Sandığı’nda bulunan 270 kuruşu Ramazan sarfiyatına verilmek için itasına karar verilmesine dair yazı. [6 Şubat 1310]-1895-01-18
ACCEVP00650.jpg.jpgHalepa Kariyesi'ndeki Cami-i Şerifi'nin 1307 senesi Teşrin-i Evvel-Kanun-i Evvel dönemine ait vazifeleri karşılığı 480 kuruşu Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldıklarına dair İmam, Hatip ve Devirhan İsmail Efendi ile Müezzin Molla Ahmed imzalı senet. [24 Mart 1307]-1891-04-05
ACCEVP00594.jpg.jpgmütevellisi bulunduğu Yusuf Paşa Camii İmamlığına imam, hatip ve devirhanlık cihetlerinin kendisine tevcihine dair cami mütevellisinin istidası. [26 Zilhicce 1308]-1891-07-03
ACCEVP00671.jpg.jpg1305 senesi Mart ayı maaşı olan 500 kuruşu Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Altıncı Sene Muallimi İbrahim Mehmed imzalı ilmühaber. [15 Kanun-i Sani 1305]-1890-01-27
ACCEVDIV00051.jpg.jpg
Mecnun Selim Hüseyin Reis'in hücceti.-1893-11-02
ACCEVF00701.jpg.jpgEvkaf Kalemi'nin 1307 senesi Şubat ayı kırtasiye masrafı olan 60 kuruşu Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığına dair senet. [29 Şubat 1307]-1892-03-12
ACCEVO00557.jpg.jpgMehcur Malakaraki Hasan Ağa'nın vefat tarihine kadar nafakası olan 1440 kuruşu eşine gönderilmek üzere Eytam Meclisi’nin kararına müsteniden Hanya Eytam Sandığı’ndan aldığına dair akrabasından Aliyakozade (?) Mustafa Lamii imzalı senet [22 Kanun-ı Evvel 1311]-1896-01-03
11-20 / 1897

Discover

Type
Issue Date