11-20 / 36
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVO01143.jpg.jpgGirit Merkez Livası Hanya'da sakin iken vefat eden Ali Bin İdraraki Mehmed'in evladı Mehmed ve Fatma'nın vasisi Amcaları Mahmud'un talebi ile miras mallarının muhasebesini ihtiva eden ilam. [1 Muharrem 1278]-1861-07-08
ACCEVO01144.jpg.jpgGirit Merkez Livası Hanya Muzafından Kisamo Nahiyesine Muzaf Eciroğlu Kariyesinde sakinken Vefat Eden Halikoto Mehmed'in Evladı Mehmed ve Cemal'in vasisi Dedeleri Çizmeci Alişah'ın talebi ile miras mallarının muhasebesini ihtiva eden ilam [1 Muharrem 1278]-1861-07-08
ACCEVO01147.jpg.jpgGirit Merkez Livası Hanya'da sakine gayr-i reşide Raziye binti Hacozaki Ehmed'in vasisi Eniştesi Hüseyin bin Mustafa'nın talebi ile miras mallarının muhasebesini ihtiva eden ilam. [1 Muharrem 1278]-1861-07-08
ACCEVO01130.jpg.jpgHanya Selene Nahiyesi Kakozoka mahallatından Kazorus Mahallesi'nde sakinken vefat eden Erköy Oğlu Murad Ağa'nın Eytamı Mehmed, Hasan ve Mustafa'nın vasisi biraderleri Molla Osman'nın talebiyle miras mallarının muhasebesini ihtiva eden ilam [5 Muharrem 1278].-1861-07-13
ACCEVO01142.jpg.jpgGirit Merkez Livası Hanya'da sakin iken vefat eden Kavalaraki Mustafa'nın Kızları Ümmügülsüm ve Saliha'nın vasileri ve valideleri Halime Biti El-Hac Mehmed'in talebi ile miras mallarının muhasebesini ihtiva eden ilam. [1 Muharrem 1278]-1861-07-08
ACCEVO01145.jpg.jpgGirit Merkez Livası Hanya'da sakin iken vefat eden Fatma binti Mehmed'in Hasan ve Halil adlı Evladlarının Vasileri ve Babaları Böbüraki Alinin talebi ile miras mallarının muhasebesini ihtiva eden ilam. [1 Muharrem 1278]-1861-07-08
ACCEVO01138.jpg.jpgGirit Merkez Livası Hanya muzafından Selene'ye tabi Yeniköy'de Hatice binti Etrikanaki Hacı Memiş'in Cemal Ali ve Saliha Yıldıze'nin velileri babaları Estilyaraki Mehmed Emin'in talebi ile miras mallarının muhasebesini ihtiva eden ilam. [1 Muharrem 1278]-1861-07-08
ACCEVO01141.jpg.jpgGirit Merkez Livası Hanya'da sakin iken vefat eden Ayine binti Molla Dervişaki Ali Nam Hatunun oğlu İbrahim'in Babası Çilingiroğlu Mehmed'in talebi ile miras mallarının muhasebesini ihtiva eden ilam. [1 Muharrem 1278]-1861-07-08
ACCEVO01131.jpg.jpgHanya'da sakinken ölen Alizakaki Ahmed Naim Bey bin Mustafa Ağa'nın eytamı Hasan,Hüseyin,Mehmed ve Ali Haydarın vasisi anneleri Şerife Havva Hanım binti Sabuncuzade Hasan Ağa'nın talebiyle miras mallarının muhasebesini ihtiva eden ilam [1 Muharrem 1278]-1861-07-08
ACCEVS00226.jpg.jpgHanya Selene Kazası Papazyana Kariyesinde sakin iken vefat eden Kefalaki Mahmud bin Ahmed nam şahsın veraset ilamı. [11 Muharrem 1277]-1860-07-30
11-20 / 36

Discover