1-10 / 162
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVC00010.jpg.jpgLawsuit to the Peace Tribunal of Chania of Antonios Sergedanakis, resident of the village of Vouta Pelekanou of the district of Selinou against Mehmet Efendis Argirakis, director of the Ottoman Council of Elders of Chania.-1881-11-23
ACCEVF00036.jpg.jpg
Merkez-i Vilayet Evkaf Riyaseti Canib-i Alisine gönderilmiştir. Hanya Yenimahalle sakinlerinden Rambanaki'nin 300 kuruşluk istikraz talebi. [21 Teşrin-i Sani 1305]-1889-12-03
ACCEVF00026.jpg.jpgMücellid Salih Ağazade Salih Zeki'nin mükafat kitapları cilt ücreti olan 15 kuruşu Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığını gösteren pusula. [7 Şubat 1310]-1895-02-19
ACCEVF00038.jpg.jpgTemmuz 1901'in ibtidasından sonuna kadar 1 ay zarfında Hanya Mahkeme-i Şeriyyesinde vuku bulan hasılat cetveli.-1901-07-01; 1901-07-31
ACCEVSC00196001.jpg.jpg
Amurlis, Armenoya, Kakokorya, Zamniya, Arfazi, Kefala, Melizohor, Vaverya, Çıfut Kastel, Maza Kariyesi ve Hıraki Kariyelerindeki muhtacinin isimleri ve yapılan yardımları havi defter.--
ACCEVS00014.jpg.jpg
Kefaliyanaki Mehmed Emin Efendi'nin terekesinden oğulları Ahmed ve Hüsnüye ait hisselerin taksimi konusunda çocukların vasisinin talebi ve bu husustaki kararname talebi. [21-22 Temmuz 1328]-1912-08-03; 1912-08-04
ACCEVP00989001.jpg.jpg
Hanya Sancağına bağlı nahiye ve kariyelerdeki cami-i şeriflerdeki görevlileri ve vazifelerini havi defter. [28 Şubat 1304]-1889-03-12
ACCEVF00043.jpg.jpg
Bill of exchange edited by the municipality of Chania for the receipt of the lamp-tax of a shop at ''psaradika'' (fish shops) and the receipt for the right of water paid by the Muslim community of Chania.-1913-04-09; 1913-04-10
ACCEVO00039.jpg.jpgMütevaffa arnavud ali feyzakinin yetimleri vecihi, mahmud, tahsin, nedim ve Mustafa için teşkil edilen akraba meclisinin yetimler hakkında aldığı karar. [20 Temmuz 1319]-1903-08-02
ACCEVJ00039.jpg.jpg
Hanya sancağına ait Eylül 1305-Teşrin-i Evvel 1905 tarihleri arasında alınmış olan kararları ihtiva eden defter.-1905
1-10 / 162

Discover