1-10 / 2653
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVO01162.jpg.jpgHanya Nahiyesine bağlı Spakyana Kariyesi dakinelerinden Gabaki müteveffa Hasan Ağa'nın zevcesi Ayşe binti Osman Saatçioğlu yetimlerinin müşterek mallarınının gelirinden 3000 kuruş deyninin tasviyesine dair ilam. [11 Cemaziyelahir 1274]-1858-01-27
ACCEVP00021.jpg.jpgHanya mektep mualliminin bir aylık maaşını Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığını belgeleyen pusula [29 Mart 1306]-1890-04-10
ACCEVFM00211.jpg.jpgTowards the mufti at Chania, Haji Mehmed Efendi Jihouni application by Hamidies Hojoglopoulas, wife of Mehmed Tsedoglaki, resident at Chania against her husband-1900-08-12
ACCEVF00256.jpg.jpgLeb-i derya'da eski hastahane karşısındaki mahzenden ittisalindeki amhzene nakl olunan kereste, kiremit ve toprağın nakliye ücreti olan 22 kuruşun Hanya Maarif Sandığı'ndan Zenci Mehmed tarafından alındığına dair ilm-i haber.-1897-01-24
ACCEVF00340.jpg.jpgMazlum Makaraki'ye medrese dahilindeki mezaristan'ın ağaçlarının kazdırılması ile tathiri ücreti ve Mustafa Sakazaki'ye depodaki eşyanın yerleştirilmesi ile toprakların ihracı ücretinin ödendiğine dair makbuz.-1913-02-09
ACCEVF00379.jpg.jpgCülus gününde maarif reisinin Halepa'dan mektebe gelip avdeti için araba parası olan 12 kuruş 20 parayı Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Haritaki Mustafa imzalı pusula. [22 Ağustos 1306]-1890-09-03
ACCEVF00381.jpg.jpg
In presence of the Chania notary Ioannis G. Kontadakis sheikh Oulmesaih Hamalpasakis son of Souleiman Efendis Sehis owes to Ibraim Efendis Avdoulakis, son of Avdoulah 440 dr. which he has to pay through 22 months.-1911-09-01
ACCEVF00260.jpg.jpgKontrat ve vekalet ücreti olan 31 kuruş 31 parayı Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Hanya Mukavelat Muharriri imzalı senet. [23 Kanun-i Evvel 1318]-1903-01-05
ACCEVF00284.jpg.jpgMasarif-i müteferrikaya sarf olunan toplam 21 kuruş 30 parayı Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Bevvab Hüseyin imzalı ilm-i ahber. [30 Ağustos 1300]-1884-09-11
ACCEVF00266.jpg.jpgMaarif namına olarak verilen revgan-ı zeytin bedeli olan 39 kuruş 10 paranın Hanya Maarif Sandığı'ndan alındığına dair makbuz. [24 Ağustos 1303]-1887-09-05
1-10 / 2653

Discover