1-10 / 184
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVF00518.jpg.jpg
Mübadele Komisyonunun Hanya'da Ahali-i İslamiyenin vaziyeti hakkında heyeti tenvir etmek maksadıyla yapılan ziyaretlerin masrafı olan 7568 frangın Evkaf Sandığı'ndan verilmesine dair istida.-1923-11-10
ACCEVO00558.jpg.jpg
Müteveffiye Hatice Kısıkopola'nın yetimleri Mehmed ve Mustafa için akraba meclisi teşkiline dair karar.-1922-11-03
ACCEVPR00466.jpg.jpgTowards the director of the Chania evkaf: İbrahim H. Ksenaki, resident of Chania asks for 50 dr. for a residence that hasn't been sold-1923-03-08
ACCEVSC00189.jpg.jpgElbise yapmaya aciz bulunan Hanya Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Mübaşiri Bölükbaşaki Ahmed Efendi'ye devair-i sairenin mübaşirlerine yaptıkları gibi bir takım elbise ile bir çift papuç bedeli olan 383 frangın sarf olunmasına dair alınan karar.-1922-07-18
ACCEVPR00472.jpg.jpgFındık Hacı Mehmed Paşa Vakfının mütevellisi Zeynep Latife Hanım'ın resmi vekili vasıtasıyla Evkaf İdaresi ile uzlaştığına dair alınan karar.-1922-08-06
ACCEVJ00074.jpg.jpg
Kumkapı sakilerinden Hamide ve Zeynep binti Abdi ile Mübarek ibni Süleyman El-Muti arasındaki davanın kararı-1923-03-22
ACCEVO00573.jpg.jpg
Müteveffa Eftimaki Şakir Veli Efendi'nin yetimleri için teşekkül eden akraba meclisinde sadır olan kararnamede yetimlerin anneleri Zorosa Rompola vesayetten düşmüş olduğundan Demircizade Hüseyin Avni Efendi’nin vasi tayin edilmesine dair karar.-1922-01-07
ACCEVO00882.jpg.jpg
Chania Council of the Muslim Elders approves decision of Family Council of orphan Hasan of the late Nouri Hasanaki, son of Mehmet, to provide guardian of the orphan Fidet Hanouz(?) with permission to sell shares of some of real estate of the orphan.-1920-03-11
ACCEVPR00456.jpg.jpg
The Chania prefect confirms the sale of the following real estates by the evkaf.-1922-04-27
ACCEVJ00072.jpg.jpgHilal-ı Ahmer tarafından tedavihane olarak ittihaz edilmek istenilen eski Cemaat-i İslamiye tedavi hanesinin boşaltılarak Hilal-ı Ahmer emrine verildiğine dair takrir-1922-11-20
1-10 / 184

Discover

Issue Date