1-9 / 9
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVO01162.jpg.jpgHanya Nahiyesine bağlı Spakyana Kariyesi dakinelerinden Gabaki müteveffa Hasan Ağa'nın zevcesi Ayşe binti Osman Saatçioğlu yetimlerinin müşterek mallarınının gelirinden 3000 kuruş deyninin tasviyesine dair ilam. [11 Cemaziyelahir 1274]-1858-01-27
ACCEVO01047001.jpg.jpg
Osman Efendizade Şefik Bey'in kerimesi Şakire Hanım'ın hastalığı zamanında muayenesine giden tabiblere verdiği para ile aldığı ilaçların bedeli olan 1937 kuruşun itasını talep ettiğine dair Emval-i Eytam Müdürü'nün tahriratı. [11 Temmuz 1310]-1854-07-02; 1894-07-23
ACCEVPR00586.jpg.jpgHacca giderken nikah ve nafakasını bağlayıp kendisini serbes bırakan eski zevci Kokovaki'nin yetimlerine bıraktığı İçkaledeki evin hilaf-ı rıza hile ile satıldığına dair Emetullah imzalı istida. [20 Recep 1274]-1857-11-08
ACCEVPR00603.jpg.jpgHanya'ya Bağlı Ayamarina Kariyesinde bulunan Emlak ve emvalinin 1050 sehminin 525'ine Zoraki Mehmed Emin Ağa bin Mustafa, 325 sehmine Kardeşi Ali Ağa'nın 200 sehmi ise Ali Ağa'nın zevcesi arasında taksimine dair ilam. [5 Muharrem 1273]-1856-09-05
ACCEVPR00593.jpg.jpg
Girit Vilayeti Merkezi Hanya sakinlerinden Mehmed bin Salim Dervişoğlu'nun El-Hacc Mustafa bin Hasan Hocaoğlu mahzarında mülkleri ve hakkına dair İlam. [27 Safer 1270]-1853-11-29
ACCEVFM00315.jpg.jpg
Hanya'da sakin Barbaroş bin El-Hacc Halil dört yaşındaki kızı Roza'yı meclis-i şer-i şerifte bakamadığı için velayetini kodu Meryem adlı hanıma bıraktığına dair vekaletname. [1 Şaban 1275]-1859-03-06
ACCEVS00231.jpg.jpg
Hanya'da sakin iken vefat eden Türkmen oğlu Mustafa bin Abdullah'ın veraset ilamı. [22 Recep 1274]-1858-03-08
ACCEVS00227.jpg.jpg
Hanya Apakuron Nahiyesine tabi Kilyos Kariyesinde sakin iken vefat eden El-Hacc İbrahim Ağa bin Molla Mehmed nam Şahsın veraset ilamı. [12 Zilhicce 1273]-1857-08-03
ACCEVF00749001.jpg.jpg
1273-1274 mali senelerine ait ab-ı leziz tahsisi, vs tamirat masrafları hakkında muhasebe defteri.-1857; 1858
1-9 / 9
  • 1

Discover