Alparslan Baloğlu, "20. Yüzyıl Eşzamanlı Buluşlar Kutusu", "10 Sanatçı 10 İş : A", AKM (Atatürk Kültür Merkezi), 15 Haziran - 8 Temmuz 1989 - Alparslan Baloğlu, "20th Century Multiple Discovery Box", "10 Artists 10 Works: A", Atatürk Cultural Center, June 15 - July 8, 1989
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
OKTH058001.jpg558.45 KBJPEG
OKTH058002.jpg582.1 KBJPEG
Başlık
Alparslan Baloğlu, "20. Yüzyıl Eşzamanlı Buluşlar Kutusu", "10 Sanatçı 10 İş : A", AKM (Atatürk Kültür Merkezi), 15 Haziran - 8 Temmuz 1989 - Alparslan Baloğlu, "20th Century Multiple Discovery Box", "10 Artists 10 Works: A", Atatürk Cultural Center, June 15 - July 8, 1989
Tanım
Sergiden görünüm - Installation view
Not
Fotoğraf - Photo by: Ahmet Öktem
Yayın Tarihi
1989
Kapsam
AKM (Atatürk Kültür Merkezi) sergileri – AKM (Atatürk Kültür Merkezi) exhibitions
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/50585
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Dia
Doküman Sayısı
2
Kod
OKTH058
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Ahmet Öktem

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.