Hüseyin Bahri Alptekin'in verdiği "City and Music in Post-Modern Discourse" and "Postmodern Theory and Music" derslerinin temel kaynak listesi (İstanbul Bilgi Üniversitesi) - Main reference list of "The City and Music in Post-Modern Discourse" and "Postmodern Theory and Music" courses given by Hüseyin Bahri Alptekin (Istanbul Bilgi University)
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
HBA689.pdf107.38 KBAdobe PDF
Başlık
Hüseyin Bahri Alptekin'in verdiği "City and Music in Post-Modern Discourse" and "Postmodern Theory and Music" derslerinin temel kaynak listesi (İstanbul Bilgi Üniversitesi) - Main reference list of "The City and Music in Post-Modern Discourse" and "Postmodern Theory and Music" courses given by Hüseyin Bahri Alptekin (Istanbul Bilgi University)
Tanım
Ders bilgisi ve kaynak yayın bilgisi içerir - Includes course and reference information
Not
Hüseyin Bahri Alptekin'in 2003 – 2004 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde verdiği ders bilgileri - Hüseyin Bahri Alptekin's 2003 – 2004 academic year course description at Istanbul Bilgi University
Dil
İngilizce
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/50099
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.