1-10 / 11
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCGVO00006.jpg.jpg
İzmir Abdülfettah Mahallesi'nde sakine zevcesi Cazibe bint-i Şerbetçi Mustafa'nın yaşı yirmi olup akil ve baliğ olduğuna dair eşi ve vekili Çoronaki Hasan Fehmi imzalı istida [3 Muharrem 1316]-1898-05-24
ACCGVF00028.jpg.jpg
Fatme Haji Yelasaki payed 39,25 gr. as a tax for 792 gr. rent for the residence in Salajias Quarter of Hanion.-1892-09-08
ACCGVO00004.jpg.jpg
Eşi Fatma binti Giridi Hacı Abdurrahman Ağa'nın yetiminin Aksiloki Çiftliğinin satış bedelini İzmir Eytam Sandığı'na teslim etmek, sandıktan alınacak ilm-i haberi Hanya Eytam Sandığı'na göndermek üzere aldığına dair İshak Efendizade Ahmed Hulusi imzalı senet. [6 Teşrin-i Evvel-25 Kanun-i Evvel 1309]-1893-10-18; 1894-01-06
ACCGVM00010.jpg.jpgDayısından validesiyle teyzesine ait terekeden mikdar-ı nizamisinden fazla alınan harcın iadesini 38. Alayın 1. Taburunun 4. Bölüğü Yüzbaşısı Osman Behçet Efendi'nin gönderdiği arzuhal iade edilmek üzere gönderildiğine dair Girid Kumandanı Cevad'ın yazısı.-1898-04-18
ACCGVF00029.jpg.jpg
Aisou (?) Ali Mismari payed 19,35 gr. as a tax for 396 gr. rent for two residences in Soun… Tasi (?) Hanion Quarter.-1892-09-08
ACCGVDIV00020.jpg.jpgAdonios Markadonakis, Director of the Topography Department of the General Administration reports that Yessas Ishakis (?) had put window panes-1896-11-12
ACCGVM00007.jpg.jpg
Jandarma Kumandanlığı'na çeşitli hususlarda yazılan tahrirlerin kayıt müsveddeleri. [28 Kanun-i Evvel 1309]-1894-01-09
ACCGVM00004.jpg.jpgHanya'da konuçlanmış 34. Alayı mülazımlarından Lütfü Efendi'nin Halepa'da memur bulunduğu sırada bazı ev eşyasını emanet vererek Eski Vali Corci Paşa'nın emriyle kendi ailesiyle Halepa'dan ayrılmasına dair Papazaki Nikola'nın yazısı [17 Kanun-i Sani 1313]-1898-01-17
ACCGVF00012.jpg.jpgReceipt of payment of 2 fr. by the Ottoman Tax Office to the Treasury of the Chania Municipality-1898-11-28
ACCGVS00002.jpg.jpg
In the name of the Emperor. The Court (Protodikio) of Chania: The relatives and heirs of Alif Mourginaki have to pay 2622 kurus.-1890-09-09
1-10 / 11
  • 1
  • 2

Discover