Anı/Bellek 1 (Taksim Sanat Galerisi, 1991), sergi broşürü - Memory/Recollection 1 (Taksim Art Gallery, 1991), exhibition flyer
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
HBA465.pdf1.82 MBAdobe PDF
Başlık
Anı/Bellek 1 (Taksim Sanat Galerisi, 1991), sergi broşürü - Memory/Recollection 1 (Taksim Art Gallery, 1991), exhibition flyer
Yayın Tarihi
1991-12-09
1991-12-30
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/49049
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.