İsmail Saray, "Doğanın Gücü ve Kavramların Karışıklığını Oluşturan Vurgular", "10 Sanatçı 10 İş: D", Koleksiyon Mobilya, 1993 - İsmail Saray, "Power of Nature and Forces Causing Turmoil of Concepts", "10 Artists 10 Works : D", Koleksiyon Furniture, 1993
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
SARW474001.jpg2.21 MBJPEG
SARW474002.jpg1.97 MBJPEG
Başlık
İsmail Saray, "Doğanın Gücü ve Kavramların Karışıklığını Oluşturan Vurgular", "10 Sanatçı 10 İş: D", Koleksiyon Mobilya, 1993 - İsmail Saray, "Power of Nature and Forces Causing Turmoil of Concepts", "10 Artists 10 Works : D", Koleksiyon Furniture, 1993
Yazar/Üreten
İsmail Saray
Yayın Tarihi
1993-03-02
1993-03-20
Kapsam
10 Sanatçı 10 İş: D, Koleksiyon Mobilya & Maçka Sanat Galerisi, İstanbul - 10 Artists 10 Works: D, Koleksiyon Mobilya & Maçka Sanat Galerisi, İstanbul
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/47946
Koleksiyonlar
Tür
Dia
Kod
SARW474
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
İsmail Saray

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.