1-10 / 10
PreviewTitleCreatorIssue Date
SARDIV181.jpg.jpgİsmail Saray'ın John Latham'ın "10 Sanatçı 10 İş: D" sergisinde sunulacak işi hakkında Ayşe Erkmen'e yolladığı faks - Fax sent from İsmail Saray to Ayşe Erkmen regarding John Latham's work to be presented at "10 Artists 10 Works: D" exhibition-1993
SARW445.jpg.jpg
İsmail Saray'ın "Doğanın Gücü ve Kavramların Karışıklığını Oluşturan Vurgular" işinin araştırma sürecine ait bir görsel - An image related to the research process of İsmail Saray's work "Power and Nature and Forces Causing Turmoil of Concepts"-1992
SARW326001.jpg.jpg
İsmail Saray'ın "10 Sanatçı 10 İş: D" sergisindeki "Doğanın Gücü ve Kavramların Karışıklığını Oluşturan Vurgular" işi hakkında Bülent Erkmen'e yolladığı faks - Fax sent from İsmail Saray to Bülent Erkmen regarding his work "Power and Nature and Forces Causing Turmoil of Concepts" at "10 Artists 10 Works: D" exhibition-1993
SARW107001.jpg.jpg
Doğanın Gücü ve Kavramların Karışıklığını Oluşturan Vurgular - Power and Nature and Forces Causing Turmoil of Conceptsİsmail Saray1993-03-02; 1993-03-20
SARDIV180001.jpg.jpg
İsmail Saray'ın Ayşe ve Bülent Erkmen'e yolladığı faks - Fax sent from İsmail Saray to Ayşe and Bülent Erkmen-1993
SARW382.jpg.jpg"10 Sanatçı 10 İş: D", Koleksiyon Mobilya & Maçka Sanat Galerisi, İstanbul, 1993 - "10 Artists 10 Works: D", Koleksiyon Mobilya & Maçka Sanat Galerisi, İstanbul, 1993-1993-03-02; 1993-03-20
SARW325001.jpg.jpg
10 sanatçının 'D Sergisi' armağanlarıJonas Storsve1993-04
SARW327001.jpg.jpg
"Doğanın Gücü ve Kavramların Karışıklığını Oluşturan Vurgular" için taslaklar - Sketches for "Power and Nature and Forces Causing Turmoil of Concepts"İsmail Saray1993
SARW474001.jpg.jpg
İsmail Saray, "Doğanın Gücü ve Kavramların Karışıklığını Oluşturan Vurgular", "10 Sanatçı 10 İş: D", Koleksiyon Mobilya, 1993 - İsmail Saray, "Power of Nature and Forces Causing Turmoil of Concepts", "10 Artists 10 Works : D", Koleksiyon Furniture, 1993İsmail Saray1993-03-02; 1993-03-20
SARW405.jpg.jpg"Doğanın Gücü ve Kavramların Karışıklığını Oluşturan Vurgular", detay - "Power and Nature and Forces Causing Turmoil of Concepts", detailİsmail Saray1993-03
1-10 / 10
Browse