Bir Yüzün Diğer Yüzü, AKM (Atatürk Kültür Merkezi), İstanbul – The Other Face of a Face, AKM (Atatürk Cultural Center), Istanbul
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
OKTH010.jpg1.24 MBJPEG
Başlık
Bir Yüzün Diğer Yüzü, AKM (Atatürk Kültür Merkezi), İstanbul – The Other Face of a Face, AKM (Atatürk Cultural Center), Istanbul
Tanım
Sergiden görünüm – Installation view: Ahmet Öktem, Adsız (Untitled) II.
Not
Fotoğraf - Photo by: Ahmet Öktem
Yayın Tarihi
1993
Kapsam
AKM (Atatürk Kültür Merkezi) sergileri, 1990'lar – AKM (Atatürk Kültür Merkezi) exhibitions, 1990s
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/47584
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Dia
Doküman Sayısı
1
Kod
OKTH010
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Ahmet Öktem

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.