1-10 / 30
PreviewTitleCreatorIssue Date
TMSSDOC0812.jpg.jpgKız Muallim Mektebi'nin 23 Kanun-i Evvel 1340 tarihli keşif-i sani rapor-1924-12-23
TMSSDOC0602.jpg.jpgİstanbul'da inşa edilecek mektepler için yapılan tespitler hakkında 10.11.1928 tarihli yazı-1928-11-10
TMSSDOC0792001.jpg.jpg
İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'eti Fenniyesi, Pendik Bakteriyoloji binasının tamiratına dair 20 Ağustos 1926 tarihli keşif raporu. Pendik Bakteriyoloji binasına ilave yapılacak binanın 20 Ağustos 1926 tarihli keşf-i evveliMimar Şemseddin1925-09-05; 1926-08-20
TMSSDOC0795.jpg.jpgİstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'eti Fenniyesi, B. Levazım Anbarı, ittihaz olunacak binanın bahçe ve harici merdivenlerine dair 11.11.1928 tarihli keşif raporu-1928-11-11
TMSSDOC0793.jpg.jpgİstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'eti Fenniyesi, Sanat Yurdu'nun boya (badana) ve tamirat ile ilgili 26 Temmuz 1928 tarihli keşif raporu-1928-07-26
TMSSDOC0796.jpg.jpgİstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'eti Fenniyesi, Erenköy Lisesi ikinci bina tamiratına dair 02.08.1928 tarihli keşif raporu-1928-08-02
TMSSDOC0765.jpg.jpg
İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'eti Fenniyesi, B. Levazım Anbarı, ittihaz olunacak binanın bahçe ve harici merdivenlerine dair 09.06.1928 tarihli keşif raporuİstanbul Vilâyeti Mimarı Şemseddin1928-06-09
TMSSDOC0769001.jpg.jpg
İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'eti Fenniyesi, Mülga Sanat Yurdu Binası'nın tamiratına ait 11.11.1928 tarihli keşif raporları-1928-11-11
TMSSDOC0767001.jpg.jpg
İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'eti Fenniyesi, Kabataş Lisesi'nin tamiratına dair 9 Ağustos 1928 tarihli keşif raporu-1928-08-09
TMSSDOC0766.jpg.jpg
İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'eti Fenniyesi, Ş. Mektebi Levazım Anbarı'nın birinci dairesinin harici merdivenlerine dair 28.11.1928 tarihli keşif raporu-1928-11-28
1-10 / 30

Discover