1-10 / 364
PreviewTitleCreatorIssue Date
TMSSD062001.jpg.jpg
İki katlı bir binanın plan, kesit ve görünüş çizimleri ile İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'et-i Fenniyesi, Yüksek Muallim Mektebi keşif raporları (Mikyas 1:100) - Plan, section and elevations of a two-storey building and reconnaissance survey and estimate of cost report of Yüksek Muallim Mektebi (the Teacher Training College), İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'et-i Fenniyesi (Scale 1:100)Mimar Şemsettin1930-08-22; 1930-09-23
TMSSDOC0812.jpg.jpgKız Muallim Mektebi'nin 23 Kanun-i Evvel 1340 tarihli keşif-i sani rapor-1924-12-23
TMSSDOC0810.jpg.jpgŞile Halkevi inşaatında toprak hafriyatı ve taş duvar inşaatı bedeli olarak ustaya ödenen miktarı belirten rapor-1936-11-10
TMSSDOC0602.jpg.jpgİstanbul'da inşa edilecek mektepler için yapılan tespitler hakkında 10.11.1928 tarihli yazı-1928-11-10
TMSSDOC0792001.jpg.jpg
İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'eti Fenniyesi, Pendik Bakteriyoloji binasının tamiratına dair 20 Ağustos 1926 tarihli keşif raporu. Pendik Bakteriyoloji binasına ilave yapılacak binanın 20 Ağustos 1926 tarihli keşf-i evveliMimar Şemseddin1925-09-05; 1926-08-20
TMSSDOC0795.jpg.jpgİstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'eti Fenniyesi, B. Levazım Anbarı, ittihaz olunacak binanın bahçe ve harici merdivenlerine dair 11.11.1928 tarihli keşif raporu-1928-11-11
TMSSDOC0793.jpg.jpgİstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'eti Fenniyesi, Sanat Yurdu'nun boya (badana) ve tamirat ile ilgili 26 Temmuz 1928 tarihli keşif raporu-1928-07-26
TMSSDOC0794.jpg.jpgİstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'eti Fenniyesi, Erenköy Kız Lisesi 16.11.1930 tarihli keşif raporu-1930-11-16
TMSSDOC0796.jpg.jpgİstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'eti Fenniyesi, Erenköy Lisesi ikinci bina tamiratına dair 02.08.1928 tarihli keşif raporu-1928-08-02
TMSSDOC0789.jpg.jpgİstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'eti Fenniyesi, Hakimiyet-i Milliye Okulu'na ait keşif raporu-1931-01-20; 1931-02-06
1-10 / 364