11-20 / 26
PreviewTitleCreatorIssue Date
TMSSDOC0651.jpg.jpgPapazzade Medresesi Projesi için alınmış malzemeler ve taşıma masraflarına dair notlar-1926-01
TMSSDOC0520.jpg.jpgGöçe Köyü Mektebi'nin inşaatı için alınan malzemelerin listesi-1936-11-10
TMSSDOC0862001.jpg.jpg
Bir yapının inşaatıyla ilgili yapılacak işlerin listeleri-1938-08-28
TMSSDOC0723.jpg.jpgFen İşleri Memuru Akif Bey tarafından teslim alınan malzemelerin listesiAkif Bey1925-10-26
TMSSDOC0036000.jpg.jpg
Maârif Nezâreti'nden Bedreddin Bey'e gönderilen 20 Safer 1340 tarihli zarf ve zarfın içinde "Parça parça konulan ifraz edilen mekteb mahali" başlıklı listeler-1921-10-23
TMSSDOC0318001.jpg.jpg
Hasta olan kişilerin isimlerinin bildirilmesi hakkında mektup. Hasan, Murad, Mehmed, Abdülgani ve Kamil'in babalarının adlarını, doğum yerleri, doğum tarihleri ve hastalıklarını gösteren 14 Temmuz 1332 tarihli liste.-1916-07-27
TMSSDOC0342001.jpg.jpg
Keşifnamelerin Mülga Maârif Nezâreti Muhasebesi'ne devredildiğini bildiren 30 Kanun-i Evvel 1338 ve 10 Kanun-i Sani 1339 tarihli tutanaklar-1922-01-30; 1923-01-10
TMSSDOC0259001.jpg.jpg
Gebze Kazası Sina İstinaf Komisyonu Reisliği'ne gönderilmiş Eskihisar Çimento Fabrikası ve Aslan Çimento Fabrikası ile müştemilatının 1930 yılındaki değerini gösteren cetveller-1930; 1939-07-31
TMSSDOC0672.jpg.jpgTramvay, vapur, köprü, şimendifer, tarih ve İstanbul'da bulunan okulların listesi-1923-07-28; 1924-02-23
TMSSDOC0141000.jpg.jpg
Mustafa Şemsettin Şeniz'e tayin, görevlendirme ve emeklilik maaşıyla ilgili gönderilen mektuplar ve zarflarMünakalat Vekâleti Zat İşleri Sicil Şefi R. Erol; İstanbul Valisi; İstanbul Belediye Reisi1940-06-14; 1941-04-18
11-20 / 26