Askeri bir bölüğe ait iki adet fotoğraf
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AFMABGH02101.jpg2.65 MBJPEG
AFMABGH02102.jpg2.08 MBJPEG
Başlık
Askeri bir bölüğe ait iki adet fotoğraf
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/31901
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
12-9 cm
Kod
AFMABGH021
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Rina Belkıs Burduroğlu
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.