Şerbetçizade Hüseyin Galib ve Şürekası Ali Vafi İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, şeker alımı ve fiyatları ile ilgili mektup.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AFMSEDOC012.jpg502.7 KBJPEG
Başlık
Şerbetçizade Hüseyin Galib ve Şürekası Ali Vafi İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, şeker alımı ve fiyatları ile ilgili mektup.
Not
28 Nisan 1342
Yayın Tarihi
1926-04-28
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/31377
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
29,5-23 cm, Handwritten, Printed
Doküman Sayısı
1
Kod
AFMSEDOC012
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.