1-20 / 92
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMSEDOC088.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, incir fiyatları ile ilgili malumat içeren mektup.-1932-09-29
AFMSEDOC074.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası Şirketinden gönderilen, Teracezade Yusuf Efendi mahdumu borcunu ödemediği için mahkemece tahsil edilen paranın Abdulkerim ve Cemil Vafi Beyler’in hesaplarına geçirildiğine dair mektup.-1932-01-07
AFMSEDOC052.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, Valex fiyatlarını ve çekirdeksiz üzüm ile incir yollayacaklarını haber veren mektup.-1930-10-14
AFMSEDOC047.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, üzüm fiyatlarını konu eden mektup.-1929-11-26
AFMSEDOC045.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası Şirketinden tüccar-ı Muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, kadayıfların hasılat raporunu içeren ve Asma Altı tüccarından Mataracaki’ye olan borç durumuna dair mektup.-1929-02-18
AFMSEDOC043.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi’nden İstanbul Eminönü’nde Valide Han tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, zeytinyağların vesikalı olduğunu ve fiyatını belirten mektup.-1929-01-27
AFMSEDOC041.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, pamuklar için vekaletkname hazırlanmaya başlandığını haber veren mektup.-1929-01-09
AFMSEDOC039.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası Şirketinden İstanbulda tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, Noroszade Hüseyin'e satılan malların şehadetnamelerini ve sigorta kayıtlarını beraberinde ileten mektup.-1928-12-23
AFMSEDOC037.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, Noroszade Hüseyin Bey’e vapurla pamuk gönderildiğini ve bu pamukların fiyatını haber veren mektup.-1928-12-13
AFMSEDOC025.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketinden tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, Adnan Vapuru ile gönderilen üzümlerin geç gittiğine ve üzümlere sigorta yapılması gerektiğine dair mektup.-1928-09-20
AFMSEDOC017.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, kendilerinden haber alınamadığıyla ilgili yazıya cevaben gönderilmiş mektup.-1928-01-21
AFMSEDOC015.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, Rüstem Efendi'nin sipariş ettiği sabunların vapurda zayi olduğunu belirten mektup.-1927-08-14
AFMSEDOC014.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib ve Şürekası Ali Vafi Şirketi’nden, İstanbul’da Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, alıcısı bulunmadığı için tütünleri Hamburg’a kendi hesaplarına göndereceklerine, tütünler Osmanlı Bankası anbarında ise haberleri olmadığına dair mektup.-1927-07-10
AFMSEDOC005.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib ve Şürekası Ali Vafi İzmir Şirketi’nden Dersaadet’de tüccar-ı mutebereden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen buğday ve mısır hakkında bilgi isteyen, zeytin yağlarının İstiklal Vapuru’na yüklendiğine dair mektup.-1924-08-25
AFMSEDOC087.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, ellerinde bulunan kahvelerle ilgili malumat içeren mektup.-1932-09-26
AFMSEDOC083.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, palamut hülasası hakkında bilgi veren mektup.-1932-05-16
AFMSEDOC082.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, zeytin yağ fiyatlarında ve Hakkı Bey,in durumunu merak ettiklerini-1932-04-28
AFMSEDOC080.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, Hakkı Bey’in apandist ameliyatı olduğu haberini içeren mektup.-1932-04-12
AFMSEDOC075.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, nohud siparişi ve zeytinyağı sabunları ile ilgili mektup.-1932-01-07
AFMSEDOC068.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, çekirdeksiz üzüm borcunu ve valexlerin hepsinin satıldığını haber veren mektup.-1931-05-17
1-20 / 92
Discover
Browse