21-40 / 92
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMSEDOC062.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, valex fiyatları pahalı olduğu için satamadıklarını haber veren mektup.-1930-12-03
AFMSEDOC051.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, ziyan olan mallar yüzünden stokta olan malların fiyatlarının değiştiğini haber veren mektup.-1930-10-07
AFMSEDOC046.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, biraderleri Hasan Bey’le gönderilen paranın Ali Vafi mahdumları hesabına yatırıldığına dair mektup.-1929-04-13
AFMSEDOC044.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, Selanik Bankası Maarıfeti’yle Ali Vafi mahdumları hesabına para yatırıldığını haber veren mektup.-1929-02-07
AFMSEDOC036.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası Şirketi’nden İstanbul’da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, incirlerin belirlenen fiyattan satılıp Noroszade Hüseyin Bey’e vapurla gönderildiğine dair mektup.-1928-12-11
AFMSEDOC033.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, incirlerin muamelesini bittiği ve pazar günü gönderileceğini haber veren mektup.-1928-11-01
AFMSEDOC030.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, incir gönderimi ile ilgili malumat veren mektup.-1928-10-11
AFMSEDOC021.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası Şirketinden İstanbulda tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, Selanik Bankasına 21705/6151 numaralı çek mucibince 2000 Frank gönderildiğine dair mektup.-1928-06-16
AFMSEDOC019.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, zeytinyağı sabunları hakkında bilgi veren mektup.-1928-03-01
AFMSEDOC016.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, hesaplarına Hasan Natık Efendi ile para gönderilmesini arz eden mektup.-1928-01-11
AFMSEDOC013.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib ve Şürekası Ali Vafi İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, üzüm siparişi ile ilgili mektup.-1926-09-23
AFMSEDOC011.jpg.jpg
Şerbetçizade Hüseyin Galib ve Şürekası Ali Vafi İzmir Şirketi’nden Dersaadet’de tüccar-ı mutebereden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, bir hatadan dolayı bankaya yatırılan paranın ellerine geç geçeceğine dair mektup.-1925-11-17
AFMSEDOC009.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib ve Şürekası Ali Vafi İzmir Şirketi’nden Dersaadet’de tüccar-ı mutebereden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen susam ve hurda fiyatlarını bildiren mektup.-1925-01-11
AFMSEDOC091.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, sahip oldukları kahve mevcudu ve fiyatı hakkında malumat içeren mektup.-1933-07-23
AFMSEDOC085.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen teşekkür mektubu. Mektupta çekirdeksiz üzüm fiyatlarıyla ilgili malumat verilmiştir.-1932-08-24
AFMSEDOC081.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, pamuk yağı hakkında malumat içeren mektup.-1932-04-21
AFMSEDOC076.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, nohudların vapura yüklendiğini ve faturalarının leffen takdim edildiğini bildiren mektup.-1932-01-10
AFMSEDOC058.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, incir fiyatlarını haber veren mektup.-1930-11-16
AFMSEDOC049.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, Adnan Vapuru ile gönderilen mallar ulaşmadığı için satamadıklarını haber veren mektup.-1930-09-21
AFMSEDOC032.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, incirlerin gönderilmesinin çok pahalıya geldiğini haber veren mektup.-1928-10-28
21-40 / 92
Discover
Browse