Beşiktaş, Küçük Bebek Sokak'taki 30 numaralı hanenin 1300 h./1885 tarihli nüfus sayımına ait atik defteri transkripsiyon formları - Transcription forms from the 1300 AH (1885 AD) census, reproduced from the Defter-i Atik (Old Register): House no: 30, Küçük Bebek Street in Beşiktaş.
DC FieldValueLanguage
dc.provenanceArşiv, Alan Duben&Cem Behar tarafından SALT Araştırma'ya bağışlanmıştır - The archive was donated by Alan Duben&Cem Behar Archive to SALT Research.
dc.coverage.spatial1300 tahriri - 1300 census
dc.date.accessioned2018-09-09T12:52:57Z-
dc.date.available2018-09-09T12:52:57Z-
dc.date.issued1982-07-27
dc.identifierAIHPRBECH101098
dc.identifier.urihttps://archives.saltresearch.org/handle/123456789/30848-
dc.descriptionSayım sırasında hanedeki fertler - The members of household during the census: Birinci form - The first form: 1) Emin Ağa. 2) Hüseyin. 3) Atiye Hanım. Sayım sonrasında birinci forma kaydedilen kişiler - The persons recorded to the first form after the census: 1) Hasan. 2) Bedriye Hanım. İkinci form - The second form: 1) Berber Mehmed Ağa. 2) Receb. 3) Gülsüm Hanım. 4) Hafize Hanım. 5) Esma Hanım. Sayım sonrasında ikinci forma kaydedilen kişiler - The persons recorded to the second form after the census: 1) Asiye Hanım. 2) Memune Hanım. Üçüncü form - The thirth form: 1) Hasan Ağa. 2) Nefise Hanım.
dc.formatEl yazısı-Baskı - Handwriting-Printing
dc.languageTürkçe - Turkish
dc.rightsOpen Access
dc.subjectBerber - Barber
dc.titleBeşiktaş, Küçük Bebek Sokak'taki 30 numaralı hanenin 1300 h./1885 tarihli nüfus sayımına ait atik defteri transkripsiyon formları - Transcription forms from the 1300 AH (1885 AD) census, reproduced from the Defter-i Atik (Old Register): House no: 30, Küçük Bebek Street in Beşiktaş.
dc.typeTranskripsiyon formu - Transcription form
dc.noteDefter no ve türü - Register no. and type: 166 İslam. Sayfa no - Page no: 191. Transkripsiyonu yapan - Transcribed by: Figen. Transkripsiyon tarih - Transcription date: 27.07.1982. Bu belgelerin başka bir dosya içinde birer kopyası daha bulunmaktadır - There are copies of these documents in the other file.
dc.locationSALT Research
dc.catalogedbySinem Gülmez
dc.date.cataloged2014-01-03
dc.date.acquisition2013-08-00
dc.format.numberofscans3
dc.format.numberofpages3
dcterms.accrualMethodBağış - Donation
dc.rights.holderAlan Duben&Cem Behar
CollectionsBeşiktaş 1300
Files
File Description SizeFormat 
AIHPRBECH10109801.jpg1.41 MBJPEG
AIHPRBECH10109802.jpg1.41 MBJPEG
AIHPRBECH10109803.jpg1.32 MBJPEG