Beşiktaş, Küçük Bebek Sokak'taki 30 numaralı hanenin 1300 h./1885 tarihli nüfus sayımına ait atik defteri transkripsiyon formları - Transcription forms from the 1300 AH (1885 AD) census, reproduced from the Defter-i Atik (Old Register): House no: 30, Küçük Bebek Street in Beşiktaş.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AIHPRBECH10109801.jpg1.41 MBJPEG
AIHPRBECH10109802.jpg1.41 MBJPEG
AIHPRBECH10109803.jpg1.32 MBJPEG
Başlık
Beşiktaş, Küçük Bebek Sokak'taki 30 numaralı hanenin 1300 h./1885 tarihli nüfus sayımına ait atik defteri transkripsiyon formları - Transcription forms from the 1300 AH (1885 AD) census, reproduced from the Defter-i Atik (Old Register): House no: 30, Küçük Bebek Street in Beşiktaş.
Tanım
Sayım sırasında hanedeki fertler - The members of household during the census: Birinci form - The first form: 1) Emin Ağa. 2) Hüseyin. 3) Atiye Hanım. Sayım sonrasında birinci forma kaydedilen kişiler - The persons recorded to the first form after the census: 1) Hasan. 2) Bedriye Hanım. İkinci form - The second form: 1) Berber Mehmed Ağa. 2) Receb. 3) Gülsüm Hanım. 4) Hafize Hanım. 5) Esma Hanım. Sayım sonrasında ikinci forma kaydedilen kişiler - The persons recorded to the second form after the census: 1) Asiye Hanım. 2) Memune Hanım. Üçüncü form - The thirth form: 1) Hasan Ağa. 2) Nefise Hanım.
Not
Defter no ve türü - Register no. and type: 166 İslam. Sayfa no - Page no: 191. Transkripsiyonu yapan - Transcribed by: Figen. Transkripsiyon tarih - Transcription date: 27.07.1982. Bu belgelerin başka bir dosya içinde birer kopyası daha bulunmaktadır - There are copies of these documents in the other file.
Yayın Tarihi
1982-07-27
Dil
Türkçe
Kapsam
1300 tahriri - 1300 census
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/30848
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
El yazısı-Baskı - Handwriting-Printing
Doküman Sayısı
3
Kod
AIHPRBECH101098
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Alan Duben&Cem Behar
Temin Şekli
Bağış - Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.