Philips Levent Fabrikası, enine kesit - Philips Radio Factory in Levent, cross section
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TFAPLD0001.jpg3.99 MBJPEG
Başlık
Philips Levent Fabrikası, enine kesit - Philips Radio Factory in Levent, cross section
Yazar/Üreten
Mimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray
Dil
Türkçe
Kapsam
Beşiktaş, İstanbul
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/2742
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
95,3-46 cm, Ozalit baskı, kağıt üzerine el yazısı - Blueprint, handwriting on paper
Doküman Sayısı
1
Kod
TFAPLD0001
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.