1-20 / 24
PreviewTitleCreatorIssue Date
TFAPLD0024.jpg.jpgPhilips Levent Fabrikası, mezarlık cephesi - Philips Factory in Levent, facade from the cemetery side (Ölçek - Scale 1:100)Mimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray-
TFAPLD0023.jpg.jpgPhilips Levent Fabrikası, enine kesiti - Philips Factory in Levent, cross section (Ölçek - Scale 1:50)Mimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray-
TFAPLD0021.jpg.jpgPhilips Levent Fabrikası, vaziyet planı - Philips Factory in Levent, site plan (Ölçek - Scale 1:500)Mimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray1953-11-14
TFAPLD0022.jpg.jpgPhilips Levent Fabrikası, giriş ve bodrum kat planları - Philips Factory in Levent, ground floor and basement plansMimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray-
TFAPLD0020.jpg.jpgPhilips Levent Fabrikası, +6,70 kotu planı - Philips Factory in Levent, +6,70 level plan (Ölçek - Scale 1:50)Mimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray-
TFAPLD0019001.jpg.jpg
Philips Levent Radyo Fabrikası, zemin kat planı - Philips Factory in Levent, ground floor plan (Ölçek - Scale 1:100)Mimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray-
TFAPLD0018001.jpg.jpg
Philips Levent Fabrikası İlave Kutu Fabrikası Binası, plan, kesit, görünüş - Philips Factory in Levent, Annex of Box Factory, plan, section, facade (Ölçek - Scale 1:100)Mimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray-
TFAPLD0016001.jpg.jpg
Philips Levent Fabrikası, bodrum kat planı - Philips Factory in Levent, basement floor plan (Ölçek - Scale 1:100)Mimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray-
TFAPLD0017.jpg.jpgPhilips Levent Fabrikası, C bölümü planı - Philips Factory in Levent, C block's planMimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray-
TFAPLD0015001.jpg.jpg
Philips Levent Fabrikası, detaylar - Philips Factory in Levent, detailsMimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray-
TFAPLD0014.jpg.jpgPhilips Levent Fabrikası, boyuna kesiti - Philips Factory in Levent, longitudinal section (Ölçek - Scale 1:100)Mimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray-
TFAPLD0011.jpg.jpgPhilips Levent Fabrikası, C bloku, asansör, statik proje - Philips Factory in Levent, C block, elevator, structural project (Ölçek - Scale 1:50, 1:20)Mühendis - Engineer: Bekir İhsan Ünal-
TFAPLD0012.jpg.jpgPhilips Levent Radyo Fabrikası, A bölümü planı - Philips Factory in Levent, A block's planMimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray-
TFAPLD0013.jpg.jpgPhilips Levent Fabrikası, arka cephesi - Philips Factory in Levent, rear facadeMimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray-
TFAPLD0010.jpg.jpgPhilips Levent Fabrikası, giriş ve doğu cephesi görünüşü ile AA kesiti - Philips Factory in Levent, entrance and east facades, and AA section (Ölçek - Scale 1:100)Mimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray-
TFAPLD0009.jpg.jpgPhilips Levent Fabrikası, kat planları - Philips Factory in Levent, floor plansMimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray-
TFAPLD0008001.jpg.jpg
Philips Levent Fabrikası, çeşitli çizimler - Philips Factory in Levent, various drawingsMimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray-
TFAPLD0007.jpg.jpgPhilips Levent Fabrikası, yol cephesi - Philips Factory in Levent, road side facade (Ölçek - Scale 1:50)Mimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray-
TFAPLD0005001.jpg.jpg
Philips Levent Fabrikası, B blok betonarme kirişleri - Philips Factory in Levent, B block's reinforced concrete beams (Ölçek - Scale 1:20)Mühendis - Engineer: Bekir İhsan Ünal1955-09-22
TFAPLD0006.jpg.jpgPhilips Levent Fabrikası, C blok betonarme kirişleri - Philips Factory in Levent, C block's reinforced concrete beams (Ölçek - Scale 1:20)Mühendis - Engineer: Bekir İhsan Ünal1955-09-22
1-20 / 24
Discover
Type
Issue Date
Browse