İnönü Stadyumu, +8.00 kot planı ve drenaj sistemi - İnönü Stadium, +8.00 level plan and drainage system (Ölçek - Scale 1:200 1:20)
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TFAISD0012.jpg11.37 MBJPEG
Başlık
İnönü Stadyumu, +8.00 kot planı ve drenaj sistemi - İnönü Stadium, +8.00 level plan and drainage system (Ölçek - Scale 1:200 1:20)
Yazar/Üreten
Mimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray, Paolo Vietti-Violi
Yayın Tarihi
1939-10-01
Dil
Türkçe
Kapsam
Beşiktaş, İstanbul
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/2683
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
144-101,3 cm, Aydınger kağıdı üzerine mürekkep ile el yazısı - Handwriting on tracing paper with ink
Doküman Sayısı
1
Kod
TFAISD0012
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.