1-20 / 45
PreviewTitleCreatorIssue Date
TFAISD0045.jpg.jpgİnönü Stadyumu, L dilatasyonu, +7.80 kotu kat planı - İnönü Stadium, L dilatation, +7.80 level floor plan (Ölçek - Scale 1:50)Mimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray, Paolo Vietti-Violi-
TFAISD0042.jpg.jpgİnönü Stadyumu, L dilatasyonu, şeref antresinde ahşap kapı detayı - İnönü Stadium, L dilatation, wooden door detail in VIP hall (Ölçek - Scale 1:1, 1:10)Mimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray, Paolo Vietti-Violi-
TFAISD0043.jpg.jpgİnönü Stadyumu, şeref locasından inen merdiven başı detayı - İnönü Stadium, stairs detail in VIP lodge (Ölçek - Scale 1:10, 1:1)Mimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray, Paolo Vietti-Violi-
TFAISD0044.jpg.jpgİnönü Stadyumu, L blok şeref locası doğrama detayı - İnönü Stadium, joinery detail in L block VIP lodge (Ölçek - Scale 1:1, 1:10)Mimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray, Paolo Vietti-Violi-
TFAISD0040.jpg.jpgİnönü Stadyumu, L dilatasyonu, +11.36 kotu kat planı - İnönü Stadium, L dilatation, +11.36 level floor plan (Ölçek - Scale 1:50)Mimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray, Paolo Vietti-Violi-
TFAISD0041.jpg.jpgİnönü Stadyumu, L dilatasyonu, +19.66 kotu kat planı - İnönü Stadium, L dilatation, +19.66 level floor plan (Ölçek - Scale 1:50)Mimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray, Paolo Vietti-Violi-
TFAISD0038.jpg.jpgİnönü Stadyumu, M bloku dış galeri kömürlük üstü lüksfer detayı - İnönü Stadium, bunker glass block detail at top of coalbunker of M block's outer gallery (Ölçek - Scale 1:20)Mimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray, Paolo Vietti-Violi-
TFAISD0039.jpg.jpgİnönü Stadyumu, L blok +11.36 kotu, tribüne çıkış kapısı ve penceresi - İnönü Stadium, L block +11.36 level, door and window of tribune entranceMimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray, Paolo Vietti-Violi-
TFAISD0036.jpg.jpgİnönü Stadyumu, C.D.E. dilatasyonları, zemin kat planı - İnönü Stadium, C.D.E. dilatations, ground floor plan (Ölçek - Scale 1:200)Mimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray, Paolo Vietti-Violi-
TFAISD0037.jpg.jpgİnönü Stadyumu, plan - İnönü Stadium, planMimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray, Paolo Vietti-Violi-
TFAISD0033.jpg.jpgİnönü Stadyumu, +19.66 kot planı - İnönü Stadium, +19.66 level plan (Ölçek - Scale 1:200)Mimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray, Paolo Vietti-Violi-
TFAISD0034.jpg.jpgİnönü Stadyumu, +14.64 kot planı - İnönü Stadium, +14.64 level plan (Ölçek - Scale 1:200)Mimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray, Paolo Vietti-Violi-
TFAISD0035.jpg.jpgİnönü Stadyumu, zemin kat planı -İnönü Stadium, ground floor plan (Ölçek - Scale 1:200)Mimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray, Paolo Vietti-Violi-
TFAISD0031.jpg.jpgİnönü Stadyumu, M.O.P. dilatasyonları, üst kat - İnönü Stadium, M.O.P. dilatations, top floor (Ölçek - Scale 1:200)Mimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray, Paolo Vietti-Violi-
TFAISD0032.jpg.jpgİnönü Stadyumu, +11.36 kot planı - İnönü Stadium, +11.36 level plan (Ölçek - Scale 1:200)Mimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray, Paolo Vietti-Violi-
TFAISD0030.jpg.jpgİnönü Stadyumu, Gazhane'den alınan arazinin planı - İnönü Stadium, the plan of land taken from Gasworks (Ölçek - Scale 1:100)Mimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray, Paolo Vietti-Violi1943-04-26
TFAISD0029.jpg.jpgİnönü Stadyumu, VIII ve IX numaralı kesitler - İnönü Stadium, sections number VIII and IX (Ölçek - Scale 1:100)Mimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray, Paolo Vietti-Violi1939-09-15
TFAISD0027001.jpg.jpg
İnönü Stadyumu, VI numaralı kesitler - İnönü Stadium, sections number VI (Ölçek - Scale 1:100)Mimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray, Paolo Vietti-Violi1939-09-12; 1939-09-26
TFAISD0028.jpg.jpgİnönü Stadyumu, VII numaralı kesit - İnönü Stadium, section number VII (Ölçek - Scale 1:100)Mimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray, Paolo Vietti-Violi1939-09-14
TFAISD0025.jpg.jpgİnönü Stadyumu, II numaralı kesit - İnönü Stadium, section number II (Ölçek - Scale 1:100)Mimarlar - Architects: Fazıl Saffet Aysu, Şinasi Şahingiray, Paolo Vietti-Violi1939-09-20
1-20 / 45
Discover
Type
Issue Date
Browse