Tasvir-i Efkar
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
FFT049001.jpg2.27 MBJPEG
FFT049001A001.jpg3.01 MBJPEG
FFT049001A002.jpg2.88 MBJPEG
FFT049001A003.jpg2.94 MBJPEG
Başlık
Tasvir-i Efkar
Tanım
Siyasiyat: Almanya İmparatoru Kayser II. Vilhelm, V. Mehmed'in misafirleri olmak üzere İstanbul'a geliyor. Harb-i umumi: Bahr-i Muhit-i Kebir'de düşman kurüvazörleri . Sulh şayetinin tekzibi: Almanlar özel adasına ayak bastı.
Not
15 Teşrin-i Evvel 1333/27 Zilhicce 1335, 9. sene, sayı 2250
Yayın Tarihi
1917-10-15
Dil
Osmanlı Türkçesi
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/23427
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
42,7-62 cm, Siyah beyaz - Black & White, Baskı - Print
Doküman Sayısı
4
Kod
FFT049001
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.