Browsing by "Subject"
foreign affairs
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
1-12 / 12
PreviewTitleCreatorIssue Date
FFT049004.jpg.jpg
Almanya İmparatoru Wilhelm'in İstanbul'a gelişine dair bir vesika. Şehriyari Tahsin imzasını taşıyan ve Hüseyin Hüsnü Paşa'ya yazılan bu mektup Osmanlı İmparatorluğu teşrifat tarihinin bir çok karanlık noktalarını aydınlatıyor.Şehriyarı Tahsin1941-08
FFT677008.jpg.jpgAppointed Spanish Chargé d'Affaires in London: The Duke of Alba, formerly Géneral Franco's agent - Londra'da İspanya büyükelçi vekili olarak atandı: General Franco'nun eski vekili Alba Dükü--
FFT053003.jpg.jpg
Eisenhower'in Türk milletine mesajı-1959-05-16
FFT049003.jpg.jpg
Fatherland. II. Wilhelm'in şehrimizi ziyaret ve temaşası.-1917-10-17
FFT805050.jpg.jpg
Geçmişte Bugün konuşması. 252 yıl evvel bugün, 22 Nisan 1695'te Sürmeli Ali Paşa azledilmiş, Elmas Mehmet Paşa sadrazam olmuştu. 233 yıl evvel bugün, 22 Nisan 1714'te Türkiye ile Lehistan arasında Karlofça Muahedesi'nin uzatılmasına dair İstanbul'da bir muahede imzalanmıştı. 223 yıl evvel bugün, 22 Nisan 1724'te meşhur filozof Kant doğmuştu. 38 yıl evvel bugün, 22 Nisan 1909'da Âyân ve Mebusan Meclisi âzâları Yeşilköy'de bir Meclis-i Millî halinde toplanarak 31 Mart Vakası faillerini tahkib etmiş, Hareket Ordusu halinde bir beyanname neşretmişlerdi. 21 yıl evvel bugün, 22 Nisan 1926'da Türkiye ile İran arasında dostluk ve emniyet muahedesi imzalanmıştı.Feridun Fazıl Tülbentçi1946-04-22; 1947-04-22
FFT053005.jpg.jpg
Günün mevzuları. 150 yıllık dostluk.Akdes Nimet Kurat1959-05-16
FFT053006.jpg.jpgİşte Eisenhower-1952-11-06
AREATR93801000 (1938-01-00).jpg.jpg
Les Annales de Turquie-1938-01
FFT049001.jpg.jpg
Tasvir-i Efkar-1917-10-15
FFT049002.jpg.jpg
Teşrif-i Kayser. Haşmetlu Alman İmparatoru II. Wilhelm hazretlerinin şehrimize muvasalatları.-1917-10-16
FFT053002.jpg.jpgTürk Amerikan dostluğunun tarihiAli Kemal Sunman1950-12
FFT049000.jpg.jpgÜzerinde Alman İmparatoru'nun Türkiye'yi ziyareti yazan zarf--
1-12 / 12