1-20 / 125
PreviewTitleCreatorIssue Date
THTDOC125001.jpg.jpg
"Türk Tiyatrosu" başlıklı dergi - Journal entitled "Turkish Theater"Burhan Arpad1947-08-30
THTDOC124001.jpg.jpg
"Cumhuriyet Devrinde İstanbul" başlıklı, İstanbul'daki imar faaliyetleri hakkında bir kitapçık Booklet on building activities in Istanbul entitled "Istanbul in the Republic Era"İstanbul Belediyesi Neşriyat ve İstatistik Müdürlüğü1949
THTDOC123001.jpg.jpg
Devlet tarafından kullanılan binaların yangından korunması hakkında yönetmelik - Regulations of protecting state buildings from fire-1966-08-13
THTDOC122001.jpg.jpg
"Yenileşen İstanbul" başlıklı, İstanbul'da gerçekleştirilen imar faaliyetleri hakkında kitapçık - A booklet on zoning activities in Istanbul titled "Renewing Istanbul"-1947
THTDOC121001.jpg.jpg
"50. Yıl Türk Seramik ve Cam Eserleri" sergisine dair broşür - Brochure for the "50th Anniversary Turkish Ceramics and Glass Works" exhibitionDevlet Güzel Sanatlar Galerisi, Vedat Ar1973-09-24
THTDOC120001.jpg.jpg
Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi: Mimarlık, Mizah/Karikatür - The Encyclopedia Of Republican Period Turkey: Architecture, Humor/Caricature-1984-08-13
THTDOC119001.jpg.jpgSofya operası yarışmasında birincilik ödülü alan projeye dair çizimler - Project drawings of the 1st prize of Sofia Opera Building competition--
THTDOC117001.jpg.jpg
"Ulaştırmada gelecek olan inkılap" başlıklı konuşma metni - Text of a speech entitled "Upcoming reforms in Transportation"Fredric C. Appel1972-01-22
THTDOC118001.jpg.jpg2004 yılında düzenlenen Tabanlıoğlu Anma Toplantısı davetiyesi - Invitation of Tabanlıoğlu Memorial Day 2004-2004
THTDOC116001.jpg.jpg
Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimaride Tasarım Sempozyumu süreci notları - Mimar Sinan University Faculty of Architecture, Symposium on Architectural Design process notes-1984-05-22; 1984-05-24
THTDOC115001.jpg.jpg
Uluslararası Sivil Havalimanı Derneği'nin havalimanı planlaması ile ilgili yayını - Publication on airport planning by International Civil Airport AssociationJ. V. Block1970-10
THTDOC114001.jpg.jpg
"Havalimanı planlaması üzerinde jumbo jetlerin etkisi" başlıklı kitapçık - Booklet entitled "Impact of the jumbo jets on airport planning"D. R. Hemming1969
THTDOC113001.jpg.jpg
Hayati Tabanlıoğlu'nun "Havalimanı planlama ve tasarımı" başlıklı konferans metni - Presentation text by Hayati Tabanlıoğlu entitled "Airport planning and design"Hayati Tabanlıoğlu-
THTDOC112001.jpg.jpg
Türkiye Sivil Havacılık Organizasyonu - Civil Aviation Organization of Turkey-1970-10-04; 1970-10-09
THTDOC111001.jpg.jpg
"Şehir - Havalimanı Bağlantıları" başlıklı metin - Text entitled "City - Airport Connections"--
THTDOC110001.jpg.jpg
Wettbewerb Ulusal Tiyatrosu'nun kat planları ve kesitini içeren dokümanlar - Documents regarding the Wetterwerb National Theater Floor Plans and section-1972-07-21
THTDOC109001.jpg.jpg
Hayati Tabanlıoğlu'na gönderilmiş 21 Temmuz 1972 tarihli kartpostal - The postcard sent to Hayati Tabanlıoğlu, date July 21st, 1972-1972-07-21
THTDOC108001.jpg.jpgHayatı Tabanoğlu'nun Hannover Teknin Üniversitesinden Mühendislik Diploması - Hayati Tabanlıoğlu's Engineering Diploma from Technical University of Hannover-1954-08-09
THTDOC107001.jpg.jpg
Bremerhaven Şehir Tiyatrosu yeniden açılışına ve Opera Don Giovanni'ye davetiye - Inviation for the re-opening of Bremerhaven State Theater and the Opera Don Giovanni--
THTDOC106001.jpg.jpg
Sedat Simavi Vakfı'nın Hayati Tabanlıoğlu'na verdiği ödül belgesi - Award Certificate given by Sedat Simavi Vakfı to Hayati Tabancıoğlu-1983-12-09
1-20 / 125
Browse