1-20 / 125
PreviewTitleCreatorIssue Date
THTDOC125001.jpg.jpg
"Türk Tiyatrosu" başlıklı dergi - Journal entitled "Turkish Theater"Burhan Arpad1947-08-30
THTDOC124001.jpg.jpg
"Cumhuriyet Devrinde İstanbul" başlıklı, İstanbul'daki imar faaliyetleri hakkında bir kitapçık - Booklet on building activities in Istanbul entitled "Istanbul in the Republic Era"İstanbul Belediyesi Neşriyat ve İstatistik Müdürlüğü1949
THTDOC123001.jpg.jpg
Devlet tarafından kullanılan binaların yangından korunması hakkında yönetmelik - Regulations of protecting state buildings from fire-1966-08-13
THTDOC122001.jpg.jpg
"Yenileşen İstanbul" başlıklı, İstanbul'da gerçekleştirilen imar faaliyetleri hakkında kitapçık - A booklet on zoning activities in Istanbul titled "Renewing Istanbul"-1947
THTDOC121001.jpg.jpg
"50. Yıl Türk Seramik ve Cam Eserleri" sergisine dair broşür - Brochure for the "50th Anniversary Turkish Ceramics and Glass Works" exhibitionDevlet Güzel Sanatlar Galerisi, Vedat Ar1973-09-24
THTDOC120001.jpg.jpg
Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi: Mimarlık, Mizah/Karikatür - The Encyclopedia Of Republican Period Turkey: Architecture, Humor/Caricature-1984-08-13
THTDOC119001.jpg.jpgSofya operası yarışmasında birincilik ödülü alan projeye dair çizimler - Project drawings of the 1st prize of Sofia Opera Building competition--
THTDOC117001.jpg.jpg
"Ulaştırmada gelecek olan inkılap" başlıklı konuşma metni - Text of a speech entitled "Upcoming reforms in Transportation"Fredric C. Appel1972-01-22
THTDOC118001.jpg.jpg2004 yılında düzenlenen Tabanlıoğlu Anma Toplantısı davetiyesi - Invitation of Tabanlıoğlu Memorial Day 2004-2004
THTDOC116001.jpg.jpg
Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimaride Tasarım Sempozyumu süreci notları - Mimar Sinan University Faculty of Architecture, Symposium on Architectural Design process notes-1984-05-22; 1984-05-24
THTDOC115001.jpg.jpg
Uluslararası Sivil Havalimanı Derneği'nin havalimanı planlaması ile ilgili yayını - Publication on airport planning by International Civil Airport AssociationJ. V. Block1970-10
THTDOC114001.jpg.jpg
"Havalimanı planlaması üzerinde jumbo jetlerin etkisi" başlıklı kitapçık - Booklet entitled "Impact of the jumbo jets on airport planning"D. R. Hemming1969
THTDOC113001.jpg.jpg
Hayati Tabanlıoğlu'nun "Havalimanı planlama ve tasarımı" başlıklı konferans metni - Presentation text by Hayati Tabanlıoğlu entitled "Airport planning and design"Hayati Tabanlıoğlu-
THTDOC112001.jpg.jpg
Türkiye Sivil Havacılık Organizasyonu - Civil Aviation Organization of Turkey-1970-10-04; 1970-10-09
THTDOC111001.jpg.jpg
"Şehir - Havalimanı Bağlantıları" başlıklı metin - Text entitled "City - Airport Connections"--
THTDOC110001.jpg.jpg
Wettbewerb Ulusal Tiyatrosu'nun kat planları ve kesitini içeren dokümanlar - Documents regarding the Wetterwerb National Theater Floor Plans and section-1972-07-21
THTDOC109001.jpg.jpg
Hayati Tabanlıoğlu'na gönderilmiş 21 Temmuz 1972 tarihli kartpostal - The postcard sent to Hayati Tabanlıoğlu, date July 21st, 1972-1972-07-21
THTDOC108001.jpg.jpgHayatı Tabanoğlu'nun Hannover Teknin Üniversitesinden Mühendislik Diploması - Hayati Tabanlıoğlu's Engineering Diploma from Technical University of Hannover-1954-08-09
THTDOC107001.jpg.jpg
Bremerhaven Şehir Tiyatrosu yeniden açılışına ve Opera Don Giovanni'ye davetiye - Inviation for the re-opening of Bremerhaven State Theater and the Opera Don Giovanni--
THTDOC106001.jpg.jpg
Sedat Simavi Vakfı'nın Hayati Tabanlıoğlu'na verdiği ödül belgesi - Award Certificate given by Sedat Simavi Vakfı to Hayati Tabancıoğlu-1983-12-09
1-20 / 125
Browse