1-10 / 29
PreviewTitleCreatorIssue Date
THTPAMCH001001.jpg.jpg
Antalya Müzesi: Maket Fotoğrafları - Antalya Museum: Architectural Model PhotographsHayati Tabanlıoğlu1964
THTPAMCD001001.jpg.jpg
Antalya Müzesi: Çizimler - Antalya Museum: DrawingsHayati Tabanlıoğlu1964
THTPBALP001001.jpg.jpg"Balyanos'ta tatil sitesi kuruluyor" başlıklı gazete küpürü - Newspaper clipping titled "A holiday resort is being established in Balyanos"-1967-02-15
THTPAKMP085001.jpg.jpg
Hayati Tabanlıoğlu'nun biyografisi ile Hayati Tabanlıoğlu tarafından yazılmış "Tiyatro Binaları" ve "İstanbul Kültür Merkezi (Opera Binası)" makaleleri - Biography of Hayati Tabanlıoğlu and two articles "Theater Buildings" and "İstanbul Cultural Center (Opera Building)" by Hayati TabanlıoğluHayati Tabanlıoğlu1966-02-01
THTPAKMP106001.jpg.jpg
İstanbul Opera Binası'nın Singen'de üretilen alüminyum ön cephesi ile ilgili makale - Article on İstanbul Opera House's aluminium frontal facade which was produced in SingenSchmoll1962-07
THTPAKMP088001.jpg.jpg
İstanbul Operası'nın mimari üslubu, hikayesi ve Hayati Tabanlıoğlu ile ilgili bir makale - An article on the architectural style and story of Istanbul Opera and Hayati TabanlıoğluEnver Behnan Şapolyo1969
THTPEAUDOC001001.jpg.jpg
Arkitekt dergisinde "Erzurum Atatürk Üniversitesi" başlıklı makale - Article titled "Erzurum Atatürk University" in Arkitekt magazineEnver Tokay, Hayati Tabanlıoğlu, Ayhan Tayman, Behruz Çinici1966-01
THTPAKMP082001.jpg.jpg
Atatürk Kültür Merkezi'nin sahne mimarlığı ve tekniği hakkında bir makale - An article about the stage architecture and technique of Atatürk Cultural CenterWilli Ehle1965-04
THTPAKMP077001.jpg.jpg
Kültür Sarayı açılış gecesini anlatan bir dergi makalesi - Magazine article on the opening night of the Culture Palace-1969-04-19
THTPAKMP112001.jpg.jpg
"Tiyatro Yapıları ve İstanbul Opera Binası" başlıklı Hayati Tabanlıoğlu'nun makalesi - Hayati Tabanlıoğlu's article titled "Theatre Buildings and the Istanbul Opera House"Hayati Tabanlıoğlu1964
1-10 / 29