Kontrat gereğince Aram Kalfa'nın Gani Bey'in köşkünün yenilemesi karşılığında aldığı paranın yazıldığı belge - Document regarding the money charged by Aram Kalfa for the renovation of Gani Bey's mansion according to the contract
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AHANODOC0169.jpg752.32 KBJPEG
Başlık
Kontrat gereğince Aram Kalfa'nın Gani Bey'in köşkünün yenilemesi karşılığında aldığı paranın yazıldığı belge - Document regarding the money charged by Aram Kalfa for the renovation of Gani Bey's mansion according to the contract
Tanım
7300 kuruş ücret alındığı yazmaktadır. - It is written that a fee of 7300 piatres was charged.
Yayın Tarihi
1940-03-25
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/213302
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
19,8 - 15 cm, El yazısı - Handwriting
Doküman Sayısı
1
Kod
AHANODOC0169
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.