Burhaneddin Efendi'ye gönderilen boş zarf - Empty envelope sent to Burhaneddin Efendi
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AHANODOC0104.jpg778.58 KBJPEG
Başlık
Burhaneddin Efendi'ye gönderilen boş zarf - Empty envelope sent to Burhaneddin Efendi
Tanım
Zarfın üzerinde - On the envelope: "Burhaneddin Efendi hazretlerine arz ve takdîm."
Not
"The Continental Savoy Cairo" antetli - "The Continental Savoy Cairo" letterhead
Dil
Osmanlı Türkçesi
Kapsam
İstanbul
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/213237
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
14,5 - 10,1 cm, Baskı - Print, El yazısı - Handwriting
Doküman Sayısı
1
Kod
AHANODOC0104
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.