Beyoğlu Altıncı Noterliği'ne gönderilen Fatma Abed'e ait mal beyanı - Property declaration of Fatma Abed sent to Beyoğlu Sixth Notary Office
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AHANODOC010101.jpg750.53 KBJPEG
AHANODOC010102.jpg1.32 MBJPEG
AHANODOC010102A.jpg1.35 MBJPEG
Başlık
Beyoğlu Altıncı Noterliği'ne gönderilen Fatma Abed'e ait mal beyanı - Property declaration of Fatma Abed sent to Beyoğlu Sixth Notary Office
Tanım
Beyoğlu Altıncı Noterliği tarafından onaylı Mehmet Ali Abed'in vefatıyla çocukları Fatma Abed'e kalan Ömer Abed Han hissesi, Teşvikiye'de Harbiye Caddesi'ndeki konak ve müştemilatın mal beyanı - Omer Abed Han shares, which were inherited by Fatma Abed after the death of Mehmet Ali Abed and property declaration of the mansion and its annex in Harbiye Caddesi, Teşvikiye both approved by the Beyoğlu Sixth Notary Office.
Dil
Osmanlı Türkçesi
Kapsam
İstanbul
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/213234
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
21 - 34 cm, El yazısı - Handwriting
Doküman Sayısı
3
Kod
AHANODOC0101
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.