Alacaklı Sarıcazâde Refet ve Hayrettin beyler, Gülsüm ve Hayriye hanımların vekili Avukat M. Esat Katiboğlu tarafından İstanbul İcra Hakimliği'ne yazılan borçlu Hayık Fetvacyan'ın haciz yoluyla borcunun ödenmesine dair dilekçe - Petition written by Lawyer M. Esat Katiboğlu, the deputy of Sarıcazade Refet, Hayrettin, Gülsüm and Hayriye, about paying the debt of the debtor Hayik Fetvacyan through foreclosure to Istanbul Execution Office
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AHANODOC0041.jpg1.16 MBJPEG
Başlık
Alacaklı Sarıcazâde Refet ve Hayrettin beyler, Gülsüm ve Hayriye hanımların vekili Avukat M. Esat Katiboğlu tarafından İstanbul İcra Hakimliği'ne yazılan borçlu Hayık Fetvacyan'ın haciz yoluyla borcunun ödenmesine dair dilekçe - Petition written by Lawyer M. Esat Katiboğlu, the deputy of Sarıcazade Refet, Hayrettin, Gülsüm and Hayriye, about paying the debt of the debtor Hayik Fetvacyan through foreclosure to Istanbul Execution Office
Dil
Türkçe
Kapsam
İstanbul, Sirkeci
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/213175
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
20,7 - 33,7 cm, Daktilo yazısı - Typewriting
Doküman Sayısı
1
Kod
AHANODOC0041
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.