Mebrure Hanım tarafından Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yazılmış dilekçe. Kadıköy Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Refet Bey'e gönderilmiş olan davetiye mektubu. Sarıca Zade Refet Bey vekili Avukat M. Esat Katiboğlu tarafından Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yazılmış dilekçe. - Petition written by Mebrure Hanım to the First Civil Court of Peace in Kadıköy. Invitation letter sent to Refet Bey by the First Civil Court of Peace in Kadıköy. Petition written by Sarıca Zade Refet Bey's attorney M. Esat Katiboğlu to the Kadıköy First Civil Court of Peace.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AHANODOC003401.jpg1.04 MBJPEG
AHANODOC003402.jpg1.08 MBJPEG
AHANODOC003403.jpg1.25 MBJPEG
Başlık
Mebrure Hanım tarafından Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yazılmış dilekçe. Kadıköy Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Refet Bey'e gönderilmiş olan davetiye mektubu. Sarıca Zade Refet Bey vekili Avukat M. Esat Katiboğlu tarafından Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yazılmış dilekçe. - Petition written by Mebrure Hanım to the First Civil Court of Peace in Kadıköy. Invitation letter sent to Refet Bey by the First Civil Court of Peace in Kadıköy. Petition written by Sarıca Zade Refet Bey's attorney M. Esat Katiboğlu to the Kadıköy First Civil Court of Peace.
Tanım
Mebrure Hanım'ın kardeşi Asaf Nef'in borcu sebebiyle alacaklı Refet Bey tarafından hapis olunması ve Mebrure Hanım'ın eşyalarının geri istemesi talebi ile Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yazdığı 21.04.1933 tarihli dilekçe. 1934-04-28 tarihinde Kadıköy Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Refet Beye davetiye gönderilmiştir. Refet Bey'in vekili Avukat M. Esat Katiboğlu tarafından Kadıköy Sulh Birinci Hukuk Mahkemesi'ne gönderilen 03.05.1934 tarihli dilekçede ise davanın başka bir güne ertelenmesi istenmektedir. - The petition dated 21.04.1933 that Mebrure Hanım wrote to the First Civil Court of Peace in Kadıköy, mentioning that her brother Asaf Nef was imprisoned by the creditor Refet Bey due to his debt, and that Mebrure Hanım demanded her belongings back. An invitation was sent to Refet Bey by the Kadıköy First Civil Court of Peace on 1934-04-28. In the petition dated 03.05.1934 sent to Kadıköy First Civil Court of Peace by Refet Bey's proxy, Lawyer M. Esat Katiboğlu, it is requested to adjourn the case to another day.
Yayın Tarihi
1933-04-21
1934-05-03
Dil
Türkçe
Kapsam
İstanbul
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/213168
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
22,6 - 30,6 cm, El yazısı - Handwriting, Daktilo yazısı - Typewriting, Baskı - Print
Doküman Sayısı
3
Kod
AHANODOC0034
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.