Avukat Yako Şaul Bey tarafından Beyoğlu Üçüncü Sulh Hakimliği'ne yazılmış dilekçe - Petition written by Lawyer Yako Şaul Bey to Beyoğlu Court of Third Instance
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AHANODOC003101.jpg1.16 MBJPEG
AHANODOC003102.jpg1.07 MBJPEG
Başlık
Avukat Yako Şaul Bey tarafından Beyoğlu Üçüncü Sulh Hakimliği'ne yazılmış dilekçe - Petition written by Lawyer Yako Şaul Bey to Beyoğlu Court of Third Instance
Tanım
Davacı: Malkuna, Refka, Bea, Sultana ve Viktoriya hanımlarının vekilleri Avukat Yako Şaul Bey ve Menahem Alguadiş Bey. Davalılar: Abdurrahman Abed Bey vekili Avukat Şevket Bey, Mehmet Ali Abed Bey vekili Avukat Burhanettin Tahsin Bey, Seniyye Hanım vekili Avukat Haşim Refet Bey ve Leman Hanım vekili Avukat Necati Bey. Teşvikiye Caddesi'nde bulunan davacılar ve davalılar tarafından müştereken tasarruf ettikleri konağın taksimine dair ya da müzayede yoluyla satışına dair dilekçe. - Plaintiff: Lawyer Yako Şaul Bey, deputy of Malkuna, Refka, Bea, Sultana and Viktoriya, and Menahem Alguadiş Bey. Defendants: Lawyer Şevket Bey, proxy of Abdurrahman Abed Bey; Lawyer Burhanettin Tahsin Bey, proxy of Mehmet Ali Abed Bey; Lawyer Haşim Refet Bey, proxy of Seniyye Hanım; and Lawyer Necati Bey, proxy of Leman Hanım. Petition for the division of the mansion in Teşvikiye Caddesi, which they have jointly disposed of, or for its sale by auction.
Yayın Tarihi
1931-12-09
1931-12-16
Dil
Türkçe
Kapsam
İstanbul
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/213165
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
20,5 - 32,6, El yazısı - Handwriting, Daktilo yazısı - Typewriting, Baskı - Print
Doküman Sayısı
2
Kod
AHANODOC0031
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.