Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İstanbul Şubesi Müdürlüğü'ne yazılmış dilekçe - Petition written to the Republic of Turkey Central Bank Istanbul Branch Office
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AHANODOC000801.jpg1.06 MBJPEG
AHANODOC000802.jpg1.19 MBJPEG
Başlık
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İstanbul Şubesi Müdürlüğü'ne yazılmış dilekçe - Petition written to the Republic of Turkey Central Bank Istanbul Branch Office
Tanım
Merkez Bankası'nda kendisini temsilen yetkilerinin Ali Akyörük'e verilmesine dair imzasız vekâletname - Unsigned power of attorney regarding the granting of the authority to represent herself/himself by Ali Akyürek at the Central Bank
Dil
Türkçe
Kapsam
Karaköy, İstanbul
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/213142
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
23,1 - 29,5 cm, Daktilo yazısı - Typewriting
Doküman Sayısı
2
Kod
AHANODOC0008
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.