Cenevre'de Muhtar Paşa Abed, Şam'da Fatma Şerife Abed ve Paris'te ikamet eden Ayşe Leyla Abed'in vekili Avukat Ali Akyörük tarafından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İstanbul Şubesi Müdürlüğüne'ne yazılmış dilekçeler - Petitions written from Lawyer Ali Akyörük, proxy of Muhtar Paşa Abed in Genova, Fatma Şerife Abed in Damascus and Leyla Abed in Paris, to the Republic of Turkey Central Bank Istanbul Branch Office
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AHANODOC000701.jpg1.16 MBJPEG
AHANODOC000702.jpg1.38 MBJPEG
AHANODOC000703.jpg1.16 MBJPEG
AHANODOC000704.jpg1.25 MBJPEG
AHANODOC000705.jpg1.46 MBJPEG
AHANODOC000706.jpg1.17 MBJPEG
AHANODOC000707.jpg982.7 KBJPEG
AHANODOC000708.jpg904.16 KBJPEG
AHANODOC000708A.jpg1,001.35 KBJPEG
AHANODOC000709.jpg1.36 MBJPEG
AHANODOC000710.jpg1.07 MBJPEG
AHANODOC000711.jpg1.03 MBJPEG
AHANODOC000712.jpg1.26 MBJPEG
AHANODOC000713.jpg1.42 MBJPEG
Başlık
Cenevre'de Muhtar Paşa Abed, Şam'da Fatma Şerife Abed ve Paris'te ikamet eden Ayşe Leyla Abed'in vekili Avukat Ali Akyörük tarafından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İstanbul Şubesi Müdürlüğüne'ne yazılmış dilekçeler - Petitions written from Lawyer Ali Akyörük, proxy of Muhtar Paşa Abed in Genova, Fatma Şerife Abed in Damascus and Leyla Abed in Paris, to the Republic of Turkey Central Bank Istanbul Branch Office
Tanım
Türk parası kıymetini koruma hakkında yayınlanan kararname kapsamında müvekkillerine gönderilecek kira bedellerinin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İstanbul Şubesi Müdürlüğü'ne yatırılması - Depositing the rental fees to be sent to the clients within the scope of the decree published on the protection of the Turkish currency value to the Istanbul Branch Directorate of the Central Bank of the Republic of Turkey
Yayın Tarihi
1949-06-27
1956-12-19
Dil
Türkçe
Osmanlı Türkçesi
Fransızca
Kapsam
Karaköy, İstanbul
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/213141
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
20,6 - 32 cm, El yazısı - Handwriting, Daktilo yazısı - Typewriting, Baskı - Print
Doküman Sayısı
14
Kod
AHANODOC0007
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.